Stadsnatuur als Nieuwe Buur

Op 16 oktober gaf Hank van Tilborg een lezing tijdens de bijeenkomst "Stadsnatuur als Nieuwe Buur" georganiseerd door het Amersfoorts architectuurcentrum Fasade. Hank sprak over het initiatief voor de Bloemenlinie, een plan dat is ontwikkeld in samenwerking met O-gen, de Ginkel Groep en Buiting advies. Het plan richt zich op het verbinden van cultuurhistorie en natuur – de Grebbelinie als Nederlands langste insectenlint – met recreatie en landbouw. Het is op eigen initiatief tot stand gekomen.

Nieuws 24 oktober 2019, Amersfoort

Andere sprekers op de avond waren Piet Vollaard (mede-auteur van het boek ‘Stadsnatuur maken’) die de urgentie benadrukte van maatregelen om de schade door klimaatverandering te beperken, en Kees Moeliker (directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam) die met groot enthousiasme het adaptieve vermogen van stadsnatuur wist over te brengen. De inventiviteit en diversiteit van stadsnatuur is verrassend. Het aanpassingsvermogen van de mens daarentegen is voor verbetering vatbaar. Tot slot sprak ook Fenneke van der Vegte (stadsecoloog gemeenten Amersfoort en Zeist). De moderatie van de avond was in handen van Patrick van der Klooster.