Start aanleg bomenweide Geniepark

In de loop van november en december wordt een belangrijk onderdeel van het Geniepark aangelegd: 250 fruitbomen waaronder meikers en walnoot zullen de noordzijde van het dijklichaam tussen de A4 en de Rijnlanderweg markeren. Op woensdag 25 november wordt de start van de aanleg feestelijk gevierd met de bewoners en kinderen van basischool de Zevensprong.

Nieuws 25 november 2015, Haarlemmermeer

Vanaf februari is hard gewerkt aan de Geniedijk zelf. De dijk heeft zijn historische profiel inmiddels teruggekregen en ook het fietspad is vernieuwd, onder andere met dynamische verlichting. Verder is de Gemeente Haarlemmermeer begonnen met het vervangen van de populieren op de dijk door Iepen.

Bekijk hier het project >