Startdag Onderzoek Naoorlogs Groen

Met het onderzoek 'Naoorlogs Groen – de volgende tijdslaag' willen we de kennis over het groene erfgoed uit de wederopbouwperiode vergroten en onderzoeken hoe het bijzondere karakter van het groen in stand gehouden kan worden en kan inspireren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Event 5 oktober 2015, RCE, Smallepad 5, Amersfoort, 13:30 uur

Het onderzoek wordt uitgevoerd door H+N+S Landschapsarchitecten en SteenhuisMeurs, in samenwerking met het RCE en de gemeenten Apeldoorn, Groningen, Den Haag en Utrecht, met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand van een zestal casestudy's van wijken, parken en een begraafplaats uit de wederopbouwperiode, vergroten we de kennis over het groene erfgoed uit deze periode.

Op maandag 5 oktober houden we een interactieve startdag waarin de deelnemende gemeenten hun casus presenteren en we de eerste bevindingen uit het onderzoek naar de wederopbouwwijk Kerschoten in Apeldoorn uitgebreider bespreken.

De bijeenkomst vindt plaats bij de RCE, Smallepad 5, Amersfoort. Aanvang 13.30 uur. Een uitgebreid programma vindt u hier.

Aanmelden kan via http://cultureelerfgoed.nl/node/2012

We hopen u te zien op maandag 5 oktober!