Tijd voor kwaliteit

Zo snel als we in 2008 in de crisis gedompeld werden, zo langzaam kruipen we er als vakgebied uit. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard; met de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit lijkt het net zo te gaan. De kredietcrisis die uitmondde in een brede financiële crisis heeft – gekoppeld aan een algemene politieke houding van steeds meer loslaten – in ons vak veel kapot gemaakt, hier en daar zelfs onherstelbaar beschadigd.

Publicatie 11 oktober 2017, Amersfoort

Met het verdwijnen van centrale sturing vanuit de overheid lijkt ons land op vele vlakken visieloos, of het nu gaat om onze ruimtelijke ordening, ons natuur- of kunstenbeleid. Dit trekt een zware wissel op ons vak. Dit terwijl de maatschappelijke betekenis van ons vak, als hoeders van de kwaliteit van onze leefomgeving, eerder belangrijker dan minder belangrijk is geworden – zeker gezien de huidige milieu- en klimaatuitdagingen.

Ben ik dan pessimistisch? Zeker niet. Er zijn vakmatige uitdagingen te over die bij defaitisme zeker niet gebaat zijn. Ik zie daarnaast langzaam maar zeker ook een tegenreactie op gang komen. Laten we hopen dat het momentum van de nieuwe Omgevingsgwet gebruikt kan worden om de kwaliteit van onze leefomgeving weer centraal te stellen in ons denken en handelen. 

Dit vergt wel wat van ons allemaal inclusief de overheid, om te beginnen een lange adem en voorbeeldig gedrag. Ook in dit opzicht ben ik positief. Dit optimisme zie ik bijvoorbeeld terug in een kern als Boxtel waar jarenlang – ook tijdens de crisis – nauwgezet is nagedacht over verbetering van de binnenstad ten behoeve van een ‘leefbaar en bruisend centrum’.  De oude historische hartlijn tussen basiliek en kasteel is de afgelopen jaren heringericht en heeft een kwaliteitsimpuls gekregen met duurzame, hoogwaardige materialen. 

Sluitstuk van deze operatie is de herinrichting van de Markt, het dorpsplein van Boxtel, sinds jaar en dag in gebruik als parkeerplaats. De politiek heeft het na vele jaren van overleg en planvorming onlangs aangedurfd de dappere beslissing te nemen om allereerst fors te investeren in deze belangrijke plek en heeft daarbij voor een autoluwe variant gekozen. De nieuwe inrichting geeft alle ruimte aan wandelaars, fietsers, evenementen en horeca. De Markt wordt weer de levendige plek, het hart dat Boxtel verdient. 

Met Boxtel gaat het helemaal goed komen. De keuze de auto in te ruilen voor een autoluw marktplein, rijk aan kwaliteit, met meer ruimte voor verblijfskwaliteit en gericht op ontmoeting is een goede. Na jaren van leegstand kan Boxtel weer hoopvol naar de toekomst kijken. De verdere vernieuwing zal als spin-off volgen. De tijd zal zijn werk doen, langzaam maar zeker. Tijd is onze vriend en zeker van de landschapsarchitect. Kwaliteit moet groeien net als de nieuwe bomen op het plein van Boxtel. Ontluikend groen als symbool voor de nieuwe, hoopvolle tijd.

Hank van Tilborg
Directeur H+N+S Landschapsarchitecten

Deze kolom is eerder gepubliceerd in het MOOIEpleinen magazine, een uitgave van PUTkast, Rots Maatwerk en Elba-Rec.