wachten + Bewegen

Transferium Maasvlakte geopend

Op 24 april is het Transferium op de Maasvlakte geopend. H+N+S werkte in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam aan dit knooppunt waar niet alleen stromen van vervoer samenkomen, maar ook stromen van ecologie. Een bijzondere en functionele toevoeging aan het vervoersnetwerk van het havengebied.

Nieuws 26 april 2018, Maasvlakte Rotterdam

Met een flinke groei aan havenwerkers in de komende drie jaar in het verschiet zijn goeie voorzieningen voor openbaar vervoer harder nodig dan ooit. Op de OV-hub komen de netwerken van bus, Fastferry en fiets bij elkaar en kunnen werknemers overstappen tussen deze verschillende modaliteiten op weg naar werk of huis. Niet onbelangrijk: door de aanleg van het transferium kan ook de nu al drukke A15 verder worden ontzien. 

Sinds de opening maken vooral het bestaande collectieve personenvervoer van ECT en de Fastferry al intensief gebruik van het transferium, maar in december zal ook het regulier openbaar vervoer via het knooppunt gaan lopen. Zo doet de OV-hub ook mee in de voorzieningen voor bezoekers van de haven: fietsers uit de omgeving, toeristen en andere geïnteresseerden. 

De nieuwe duinnatuur die onderdeel is van het plan is volop in ontwikkeling en vindt zo geleidelijk zijn aansluiting op de andere gebieden met havennatuur op de Maasvlakte, zoals het nabij gelegen Krabbeterrein. Juist de combinatie van ecologie en bedrijvigheid, die op meerdere plekken in de haven te vinden is, maakt dit transferium tot een waardevolle toevoeging aan het landschap van de Maasvlakte. 

H+N+S Landschapsarchitecten werkte al eerder voor het Havenbedrijf Rotterdam, onder andere aan een landschapsplan waarin de principes voor het combineren van de functionele haven, de natuurlijke haven en de recreatieve haven werden omschreven. 

Lees meer over dit project 

Lees meer over het Landschapsplan van de Maasvlakte

De eerste ervaringen met het Transferium - video: Havenbedrijf Rotterdam

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn