Twee artikelen gepubliceerd in het vakblad LANDSCHAP

In het vakblad LANDSCHAP (2019-4) zijn twee artikelen gepubliceerd met inbreng van H+N+S Landschapsarchitecten. In het themanummer ‘klimaatopgave, energietransitie en landschap’ hebben Pieter Schengenga en Pim Kupers in samenwerking met Generation.Energy een artikel geschreven over ‘meerWAARDE met duurzame energie-opwek’. Daarnaast is een interview met Dirk Sijmons gepubliceerd over windenergie in de Noordoostpolder.

Publicatie 9 januari 2020, Amersfoort

meerWAARDE met duurzame energie-opwek

Meervoudig ruimtegebruik is niet alleen aantrekkelijk, maar ook noodzakelijk voor het integreren van hernieuwbare energieopwekking in het Nederlandse landschap. H+N+S en Generation.Energy bepleiten deze stelling in hun artikel. Diverse functies concurreren in Nederland om dezelfde vierkante meters. Zo ook zonne-energie op land en windturbines op land en op zee. Daarnaast ontstaat steeds meer weerstand tegen grootschalige duurzame energieopwekking. Meervoudig ruimtegebruik vormt een oplossing voor deze concurrentie en voegt meer kwaliteit en waarde toe waardoor een deel van de zorgen van bezwaarmakers wordt weggenomen. In het artikel wordt geschets welke planologische, financiële en organisatorische verandering nodig is om deze meervoudigheid te realiseren. Zo dienen doelen voor meervoudig ruimtegebruik opgenomen te worden in beleidsdocumenten, zou de huidige SDE subsidie een kwalitatieve component moeten krijgen en dragen nieuwe samenwerkingen op gebiedsniveau bij aan gezamenlijke winst. Tot slot is kennisvergroting essentieel om tot voorbeeldprojecten te komen die de energietransitie combineren met andere transities zoals de landbouw of natuur, inclusief een gezond financieel model.

Het volledige artikel is hier te lezen>