Tweemaal + Prijs

Tweemaal de ruimtelijke kwaliteitspluim

Tijdens de Ruimtelijke Kwaliteitsdag van Rijkswaterstaat op donderdag 27 september 2018 hebben het project Beatrixsluis Lekkanaal en het project gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de Ruimtelijke Kwaliteitspluim gewonnen. De projectpluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waarin ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol speelt, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Nieuws 28 september 2018, Utrecht

Beatrixsluis

In de Categorie RWS met Derden, kwam de Beatrixsluis als winnaar uit de bus. Het project viel op door de aandacht die er vanaf de voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase voor ruimtelijke kwaliteit is geweest. 

De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in de voorbereidingsfase/contractfase van RWS heeft een sterke doorwerking gekregen in de daaropvolgende planfases. In de tenderfase is het ontwerp dankzij EMVI op ruimtelijke kwaliteit aangescherpt en verbeterd om tot een winnende inzending te komen. Hierdoor speelde ook in de realisatiefase ruimtelijke kwaliteit steeds een prominente rol. Dit heeft geresulteerd in een krachtig, eenduidig doorgewerkt ontwerp voor de sluisomgeving, het lekkanaal, lekdijk en de objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

In opdracht van het consortium Sas van Vreeswijk (Besix, Heijmans, Rebelvalley) werkte H+N+S in samenwerking met QuistWintermans architecten tijdens tenderfase en realisatiefase aan de vormgeving en inpassing van de derde kolk en de verbreding van het Lekkanaal. Bureau B+B werkte in de voorbereidingsfase in opdracht van RWS aan het opstellen van het ambitiedocument en landschapsplan. 

Derde kolk in aanleg
waterbergingszone
Kazemat Houtense Wetering
Kazemat Houtense Wetering in natuurgebied
Kazemat Schalkwijkse wetering in waterbergingszone
Kazemat Vreeswijk Oost in de dijk
Kazemat Vreeswijk Oost voorzijde
Coupure in de bestaande liniedijk
Zicht over het verbrede kanaal en nieuwe sluispad
Lekkanaal met nieuw fietspad, voetpad en laanbeplanting
Lekkanaal met aanlegkade en het nieuwe fietspad
lekkanaal met witte bolders
palengroep en duiker NHW in de waterbergingszone

Ooijen-Wanssum

In de categorie 'Derden met RWS', waarin projecten waren genomineerd die samenwerken met Rijkswaterstaat, kwam Ooijen-Wanssum als winnaar uit de bus. De gebiedsontwikkeling viel op vanwege de continue aandacht voor kwaliteit, van idee tot uitvoering. Ook werd de burgerparticipatie geprezen en de bijzondere samenwerking met alle partijen. "Al met al heeft Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een goed inhoudelijk verhaal", aldus één van de juryleden. 

Eén van de bijzondere kenmerken van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het integrale ontwerp. Dijken, wegen, bruggen, natuur en dorpscentra zijn vanuit één visie in samenhang ontworpen. Dat heeft onder meer nieuwe innovatieve dijken opgeleverd. Vanaf dag één is er systematisch aandacht geweest voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is de inbreng en kennis van bewoners altijd een belangrijke factor geweest.

H+N+S is vanaf de Tenderfase verantwoordelijk voor het integrale ontwerp voor het consortium MooderMaas (Dura Vermeer en Ploegam). In de realisatiefase heeft Lodewijk van Nieuwenhuijze de rol als coördinerend architect, om ook tijdens de uitwerking en uitvoering de ruimtelijke kwaliteit van het project te waarborgen.

Aanleg rotonde (foto Paul Poels)
Aanleg brug (foto Paul Poels)
Aanleg bastion (foto Paul Poels)
nieuwe fietsbrug in aanleg (foto Paul Poels)

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn