Uitnodiging Biomassateelt als ontwerp-opgave

Hierbij nodigen H+N+S en Probos u van harte uit voor de presentatie van de praktijkgids ‘Biomassateelt als ontwerpopgave, Handreikingen en inspiratie voor landschappelijke inpassing van houtige biomassa' op 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in het Biesboschmuseum te Werkendam.

Event 1 september 2016, Biesboschmuseum, Werkendam

Naast de presentatie van de praktijkgids zullen wij de resultaten van ons project toelichten, waarin we onder meer ontwerp-bouwstenen hebben ontwikkeld en we in verschillende masterclasses hebben gekeken naar de ruimtelijke inpassing van biomassateelt.

Programma


10.00-10.15 Ontvangst met koffie/thee

10.15-11.15 Presentaties door Probos en H+N+S van de resultaten en gelegenheid voor discussie en vragen

11.15-11.30 Aanbieding van de praktijkgids aan de beheerders/eigenaren van de casussen

11.30-12.00 Gelegenheid voor de pers voor interviews en foto’sU kunt zich voor de presentatie aanmelden bij Marlide Rooding (tel. 0317-466555, mail@probos.nl).
 
Wij hopen u de 14e te verwelkomen!


Voorbeelduitwerking Eendragtspolder

Achtergrondinformatie

De vraag naar biomassa - als hernieuwbare energiebron en voor de productie van hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën - neemt toe. Er zijn steeds meer initiatieven om binnen Nederland houtige biomassa te telen met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els of gewassen als Miscanthus. Net als de plaatsing van windmolens heeft ook biomassateelt impact op het landschap. Het is daarom belangrijk om biomassateelt ruimtelijk goed in te passen, zodat landschappen niet verrommelen, andere landschappelijke waarden in stand blijven en er draagvlak ontstaat voor biomassateelt.

Binnen het project ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ hebben Probos en H+N+S Landschapsarchitecten daarom gewerkt aan de ontwikkeling van instrumentaria voor de ruimtelijke inpassing van biomassaplantages. Daarnaast zijn er vier masterclasses georganiseerd waarbij voor uiteenlopende casussen ontwerpen worden gemaakt voor biomassaplantages.