Uitvoeringsplan park Belle-Vue herzien

De provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening GGR-K2a Martelarenlaan’ van Leuven goedgekeurd. Hierdoor wordt het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Martelarenlaan’ herzien en de locatie van het park Belle-Vue, het parkgebouw en het definitieve tracé van de Martelarenlaan vastgelegd.

Nieuws 5 juli 2014, Leuven, Belgie

Volgens Julien Dekeyser, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, bleef het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan vaag over het park en het tracé van de Martelarenlaan omdat ze nog verder onderzocht moesten worden.

“Nu hierover duidelijkheid is, worden ze in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan gespecifieerd. Nu kan men echt verdergaan met de aanleg van de Martelarenlaan, het parkgebouw en het park Belle-Vue.”

Bekijk hier het project >

Werken aan park Belle-Vue en Martelarenlaan begonnen