klimaat + akkoord

Voorstel hoofdlijnen klimaatakkoord overhandigd aan Minister Wiebes

Op 10 juli zijn de resultaten van de vijf ‘sectortafels’ die hadden onderhandeld over de bouwstenen voor een later dit jaar te sluiten Klimaatakkoord aangeboden aan minister Wiebes (EZK). Aan alle vijf de tafels – Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Elektriciteit en Landbouw en Landgebruik – waren ruimtelijke experts verbonden. H+N+S heeft geadviseerd aan de sectortafel Landbouw en Landgebruik die onder leiding van Pieter van Geel acht werkgroepen heeft laten studeren op de mogelijkheden binnen landbouw en landgebruik een reductie van 3,5 Mton voor 2030 te laten realiseren met een doorkijkje naar de mogelijkheden een extra taakstelling van 1,7 Mton te realiseren.

Nieuws 10 juli 2018, Amersfoort
Mondiale uitstoot van CO2

Het rapport van H+N+S laat zien welke ruimtelijke expressie de maatregelen zullen krijgen en hoe ons landschap verandert maar ook – omgekeerd - hoe het landschap als regisseur deze maatregelen naar hun plaats kan geleiden en welke koppelingen er met andere maatschappelijke vraagstukken is te leggen. Daarvan zouden ‘energie-maatregelen’ 1 Mton voor hun rekening moeten nemen (denk hierbij vooral aan de warmtevoorziening in de glastuinbouw en de brandstoffen voor de tractoren en krachtwerktuigen) en 2,5 Mton zou moeten worden opgebracht door niet-energie-gerelateerde maatregelen (slimmer grondgebruik, tegengaan Methaan uitstoot veehouderij, uitbreiding arealen bos et cetera) en er moest een doorkijkje worden geleverd op een extra 1,7 Mton, ook door mest- en landgebruiksmaatregelen. 

Preview van mogelijke maatregelen in het zandlandschap

Naast de deelrapportages hebben alle ontwerpbureaus samen een paragraaf geschreven die in het hoofdlijnenakkoord is opgenomen. Dit omvat een eerste doorkijk naar de ruimtelijke impact van het gehele klimaatakkoord met een advies op vier aspecten.

Het voorstel voor het hoofdlijnenakkoord inclusief de ruimtelijke paragraaf is hier te downloaden:

Voorstel voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord

 

De rapportage komt vrijdag 13 juli beschikbaar.

Bekijk de projectpagina