Vooruitblik 2018

Afgelopen jaar was een mooi jaar voor het vakgebied, dat stilaan echt uit het dal kruipt. Er komt weer meer ruimte voor de vakinhoud, voor het ruimtelijk ontwerp en het werken aan ruimtelijke kwaliteit. Dat doet ons deugd.

Publicatie Hank van Tilborg 8 januari 2018, Amersfoort

Op onze lauweren rusten…?

2017 was niet alleen voor het vakgebied maar ook voor H+N+S een mooi jaar. Het is het jaar waarin we uitvoerig gelauwerd zijn. We vielen maar liefst twee maal in de prijzen. Als bureau ontvingen wij eind september in Slovenië de Landezine International Landscape Award (LILA) 2017, de voormalige TOPOS Award, in de categorie ‘office’. H+N+S werd gekozen uit meer dan 100 inzendingen van over de hele wereld. Gezien de andere kandidaten op de lijst – met gerespecteerde collega bureaus uit binnen- en buitenland - iets om trots op te zijn.

Dirk Sijmons, founding father en adviseur van H+N+S, ontving kort hierna de Sir Geoffrey Jellicoe Award, een prestigieuze prijs van de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA). Dirk ontving de 2017 Premier Award voor Landschapsarchitectuur op 16 oktober in Montreal, Canada. H+N+S is trots op Dirks prestaties en deze bijzonder eervolle prijs.

Ook zijn we dit jaar weer opgenomen in het BLAUWE KAMER Jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, dat jaarlijks een overzicht geeft van de stand van het vak aan de hand van een selectie van ‘voorbeeldige plannen’. Dit keer is het project De Centrale As verkozen, waaraan wij samen met NEXT architects zo’n 8 jaar intensief gewerkt hebben.

Het Jaarboek is op 2 december in Rijswijk gepresenteerd en is te koop bij uitgeverij Blauwdruk.

Wat ligt er op onze tekentafel?

Prijzen en erkenning ontvangen is natuurlijk hartstikke mooi maar geenszins een reden voor ons om op onze lauweren te rusten. We werken energiek voort op weg naar nieuwe ontdekkingen en nieuwe successen, klein of groot. 

Op dit moment werken we voor aannemerscombinatie Mooder Maas hard aan de uitwerking van het project Ooijen-Wanssum, dat ondertussen in de DO-fase is beland. De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) diverse maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. 

Een ander plan dat nu op onze tekentafel ligt betreft de uitwerking van een deel van de Ring Antwerpen. Samen met het Brusselse 51N4E en het Antwerpse NDVR werkt H+N+S Landschapsarchitecten het komende half jaar aan de overkapping van de Antwerpse Ring. Ons team werd geselecteerd in het kader van de internationale wedstrijd ‘Over De Ring’ en zal zich toeleggen op de zone Oost.

Ondertussen werken we onverdroten verder aan de Omgevingsvisie voor Noord-Brabant in nauwe samenwerking met het team Omgevingsvisie van de provincie. En we draaien ons warm voor het PPS-project nieuwbouw Marinierskazerne Vlissingen, een gebiedsontwikkelingsproject van zo’n 67 hectare.

In realisatie: er wordt gebouwd!

Net afgerond zijn ons plan voor de fietssnelweg Assen-Groningen, het DO voor de directe omgeving van de nieuwbouw in het centrumgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het masterplan voor Nationaal Park Nieuwland. Ook net klaar is ons plan voor de versterking van de Afsluitdijk en het aangepaste masterplan voor onze eigen Wagenwerkplaats. Het zou mooi zijn een paar van deze projecten volgend jaar richting uitvoering te kunnen brengen. 

Er wordt sowieso steeds meer van ons werk gerealiseerd. Dat is mooi. Plannen maken is 1 ding, het gaat er uiteindelijk natuurlijk om wat er buiten echt verandert. The proof of the pudding is in the eating. Afgelopen jaar werd ons herstelplan voor een historische villatuin van Springer op de Utrechtse Heuvelrug dat wij maakten voor een privé opdrachtgever uitgevoerd. 

Bij Kampen wordt druk gewerkt aan de realisatie van het Ruimte voor de Rivier-project Kampen: de by-pass met bijbehorende kunstwerken krijgt steeds meer vorm. De realisatie van de nieuwbouw voor het RIVM is ook gestart; de officiële eerste paal handeling hiervoor vond op 29 november plaats. H+N+S ontwierp hiervoor alle groene binnen- en buitenruimtes, inclusief een honderden meters lange groenwand. En ons plan voor de herinrichting van de Markt in Boxtel, waarbij een parkeerplein wordt getransformeerd tot een autoluwe verblijfsplek, gaat komend voorjaar in uitvoering. Nederland wordt kortom steeds interessanter. 

Longread Energie en Ruimte

Tot slot: H+N+S heeft een breed werkveld met diverse thema’s. Elk thema vangen wij in een zogenaamde longread, als introductie op het betreffende deel van ons oeuvre en de daarbij behorende projecten. Eerder verschenen al longreads over de onderwerpen ontwerp & onderzoek, cultuurhistorie en natuur. In de maak zijn longreads water en infrastructuur; deze volgen in de loop van 2018, later gevolgd door de thema’s duurzame stad & openbare ruimte. 

De meest recente loot aan de stam is de longread energie en ruimte. Deze longread legt het verband tussen diverse eerdere studies van ons bureau op dit terrein, zoals het boek ‘Landschap en Energie’, en de meeste recente producten van onze hand zoals de studie ‘Energielinie’ die wij voor de RCE verrichten, en onze bijdragen aan de studies ‘Energie & Ruimte – Een nationaal perspectief’ (uitgeverij Vereniging Deltametropool, te koop via NAibooksellers) en ‘Energie en klimaat - Een ruimtelijke verkenning’ die wij maakten in opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZM.

Lees meer over 'Energie en ruimte'

Namens het hele team: een mooi en energiek 2018 gewenst!

Nikol Dietz + Pieter Schengenga + Hank van Tilborg