Buitenplaatsen + landgoederen

Welkom op Hollands Buiten

De landgoederen van Zuid- Holland zijn opnieuw ontdekt: als Hollands Buiten staat de landgoederenzone op de kaart. Sinds kort is dit historische landschap van trekvaarten, strandwallanen, landgoederen en buitens ook te vinden op het web: de website Hollands Buiten als een portal voor het verder ontsluiten van dit bijzondere erfgoed.

Nieuws 29 oktober 2018, Zuid-Holland

Op de kersverse website van Hollands Buiten is een overzicht te vinden van alle plaatsen, verhalen en activiteiten die onderdeel zijn van de landgoederenzone. Aan de hand van belangrijke thema’s in dit gebied, Cultuur, Historie, Natuur en Rust, worden bezoekers aan de hand genomen het gebied in, en biedt het alle informatie aan voor een geslaagd bezoek. 

Website Hollands Buiten

Veiligstellen en verbinden 

In 2016 heeft H+N+S in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een ruimtelijk beeld opgesteld voor de erfgoedlijn Landgoederenzone. Onderdeel van de visie is het stevig op de kaart zetten als één gebied met vele onderscheidende kwaliteiten. Het begrip ‘Hollands Buiten’ is ontstaan tijdens de totstandkoming van dit ruimtelijk beeld. Daarnaast zijn de onderscheidende kwaliteiten van 4 verschillende deelgebieden expliciet benoemd en zijn er concrete voorstellen gedaan voor versterking van het erfgoedlandschap en de mogelijkheid dit te beleven. De nieuwe website volgt rechtstreeks uit de aanbevelingen van het ruimtelijk beeld.
 

Landschapskwaliteitenkaart Hollands Buiten

Werken aan erfgoed in Zuid-Holland 

Erfgoed in Zuid-Holland is een terugkerende opgave in het werk van H+N+S. Zo presenteerde Pieter Schengenga op donderdag 18 oktober over het Hollands Buiten op de Erfgoeddag Zuid-Holland. Ook deden we studies naar twee andere erfgoedlijnen in Zuid-Holland: de Romeinse Limes en de Atlantikwall. 

Wensbeeld Romeinse Limes in Zuid-Holland 2020

Kansenkaart Atlantikwall in Zuid-Holland