Twee nieuwe publicaties zonne-energie

Recent zijn bij de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Groningen twee energieprojecten van H+N+S uitgegeven: het Beleidskader Zonne-energie Groningen en de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Zonne-energie Provincie Zuid-Holland.

Nieuws 31 juli 2019, Amersfoort

  

Groningen beleidskader zon: Energie bouwstenen en meekoppelkansen
PZH handreiking zon: casus voorbeeld

De provincie Zuid Holland wil het gebruik van zonne-energie actief faciliteren en ondersteunen, maar tegelijkertijd de waardevolle onbebouwde ruimte beschermen. Het beleid uit de Omgevingsvisie voor nieuwe initiatieven in het buitengebied wordt door de handreiking nader toegelicht om tot goede inrichting met meerwaarde voor de omgeving te komen. De handreiking stimuleert het realiseren van plannen met kwaliteit door toelichting van proces, ontwerpprincipes en voorbeelden voor gemeenten en initiatiefnemers.

Webversie van de handreiking ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland

De gemeente Groningen wil CO2-neutraal zijn in 2035. De gemeente heeft deze opgave vertaald in een energiemix en vastgesteld dat in totaal 810 MWp aan zonnestroom nodig is waarbij 310 MWp op daken gerealiseerd kan worden. Er resteert dus een opgave van 500 MWp om veld- of drijvende opstellingen te realiseren. H+N+S heeft in deze studie verkend wat de ruimtelijke impact is van haar ambitie om 500 MWp aan zonneparken in te passen en de kansen en aanknopingspunten hiervoor in beeld te brengen.

Meer op de website van de gemeente Groningen