Bruggen + Middentocht

Bruggen over de Middentocht

Stoer en sober tonen zich de duikerbruggen over de Middentocht met hun bamboelamellen tussen het geweld van vrachtwagens en bedrijfshallen. De kloeke leuning sluit door de lamellen bij de menselijke maat van de passerende voetgangers en fietsers aan.

Aanleiding

In het kader van het regiedocument Greenpark Aalsmeer zijn in 2005 regels voor de inpassing van een aantal nieuwe bruggen opgesteld. Deze dienen de beeldkwaliteit in het gebied en maken het water beleefbaar. In het vervolg zijn er in samenwerking met Arcadis de bruggen over de Machinetocht en de Middentocht uitgewerkt en gerealiseerd.

Masterplan Greenpark Aalsmeer

Visie

Voor alle nieuwe bruggen hebben wij ons door de bestaande bruggen laten inspireren. Streven was dat de bruggen over het brede water van de Middentocht het doorgaande rechtlijnige karakter van het water als hoofdtocht van de polder benadrukken. De uitdaging was de in loop van de jaren steeds groter wordende maat van de infrastructuur ter plekke van de afslagen van de Middenweg voor vrachtverkeer. In plaats van een eenvoudige plaatbrug was nu een fors grondlichaam met duiker nodig. Om de passerende fietsers en voetgangers de kruising met het water duidelijk te maken en de menselijke maat in het gebied terug te brengen is ervoor gekozen leuningen van lamellen aan de duikerbrug toe te voegen.

Plattegrond Brug
Zijaanzicht brug

Resultaat

Nadat in 2010 de bakstenen bruggen over de Machinetocht zijn gerealiseerd, zijn in de zomer van 2022 drie van de zes bruggen over de Middentocht gebouwd. Alle bruggen hebben aan de kant van de grote weg twee uitwaaierende vleugels om het afslagen en waar nodig de rotonde op te vangen. In het vervolg is het brugdek voor het recht doorrijdende verkeer zo smal mogelijk gehouden. Het grondlichaam van de duikerbruggen wordt met stalen damwanden in een donkergrijze kleur gekeerd. Bij het knikpunt van het brugdek is de zwarte duiker in het grondlichaam onder de rijweg geplaatst. Voor de ecologische verbindingen langs de oevers is per brug een loopplank door de duiker gelegd.

Middels een ecologische loopplank van 30 cm breed kunnen kleine zoogdieren door de duiker onder de brug lopen
Door de transparante leuning kunnen autobestuurders het verkeer op de rotondes goed zien

De leuningen van strandwoven bamboe van 7 x14 cm met een afstand van 21 cm hebben een warme uitstraling, die door de donkere onderconstructie wordt versterkt, de lamellen voegen zich rustig in de omgeving en vormen de verbinding met de menselijke maat. De betonnen deksloof op de damwand heeft een zodanige dimensie dat de rand zich vanzelfsprekend in de grootschaligheid van de omgeving voegt. Door het hoogteverschil zou de rand tevens als bankje kunnen functioneren, terwijl hij bedoeld is om vrachtwagens tegen te houden.

Detail moerdop op leuning
Detail schampstrook met leuning