Veiligheid + Functies

Hoogwaterbescherming als uitdaging Multifunctionele Waterkeringen

Veiligheid + Functies

Hoogwaterbescherming als uitdaging Multifunctionele Waterkeringen

De verkenningen rond het concept multifunctionele dijk staan niet stil. In de afgelopen jaren is er door de verschillende deltaprogramma’s naar de toekomstige mogelijkheden van de keringen gekeken, zijn de zwakke schakels versterkt, worden de "Ruimte voor de Rivier" projecten uitgevoerd, is er het STW Multifunctional Flooddefenses onderzoeksprogramma opgezet en zijn er verschillende publicaties over de Klimaatdijk of multifunctionele kering verschenen.

Overzicht

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Het onderzoeksprogramma STW Multifunctional Flooddefences en het nieuwe Hoogwater Beschermingsprogramma is een niet limitatief overzicht van de ontwikkelingen in multifunctionele keringen opgezet. Het uitgangspunt was: sluit aan op de opgaven van het uitvoeringsprogramma van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en kom vanuit deze optiek tot en overzicht van inspirerende voorbeelden van functiecombinaties op de grens van water en land. Dit heeft geresulteerd in een eerste overzicht van de resultaten die het onderzoek van de laatste tien jaar heeft opgeleverd. Het overzicht is zeker nog niet compleet, maar poogt niet limitatief de ontwikkelingen, kansen en trends rond de multifunctionele waterkeringen weer te geven.

Overzicht

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Het onderzoeksprogramma STW Multifunctional Flooddefences en het nieuwe Hoogwater Beschermingsprogramma is een niet limitatief overzicht van de ontwikkelingen in multifunctionele keringen opgezet. Het uitgangspunt was: sluit aan op de opgaven van het uitvoeringsprogramma van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en kom vanuit deze optiek tot en overzicht van inspirerende voorbeelden van functiecombinaties op de grens van water en land. Dit heeft geresulteerd in een eerste overzicht van de resultaten die het onderzoek van de laatste tien jaar heeft opgeleverd. Het overzicht is zeker nog niet compleet, maar poogt niet limitatief de ontwikkelingen, kansen en trends rond de multifunctionele waterkeringen weer te geven.