reisgids + beekdalen

Reisgids klimaatrobuuste beekdalen

Brabant is van oudsher een kletsnatte provincie. Tegenwoordig wordt het water snel afgevoerd door sloten en gekanaliseerde beken, een ontwateringsmachine. In combinatie met slechte bodemkwaliteit van landbouwgronden, en mede daardoor een verminderde sponswerking van hoge zandgronden, ontstaan waterproblemen.

Aanleiding

natte zomer

De zomer van 2017 was tot voor kort de warmste zomer van de afgelopen drie eeuwen – het weer wordt extremer. Ook Noord-Brabant krijgt te maken met meer periodes van veel neerslag en droogte.

De ambitie is om zoveel mogelijk water vast te houden in natte tijden, wat vervolgens in tijden van droogte gebruikt kan worden. Daarom wordt breed gekeken hoe het Brabants zand- en bekenlandschap klimaatrobuuster kan worden ingericht.

Van water- en natuuropgave naar klimaatopgave

In een drietal workshops met de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas is onderzocht wat een klimaatrobuust beekdallandschap in de Brabantse toekomst kan zijn. Dit was gelijktijdig ook een oefening vanuit het gedachtegoed van de Omgevingsvisie. Het heeft geleid tot een reisgids die iedereen uitnodigt om ‘samen op reis te gaan naar klimaatrobuuste beeklandschappen’.

reisgids

Deze reisgids is een uitnodiging van de provincie en de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas aan boeren, ondernemers, bewoners en gemeenten om “samen op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen te gaan”. In de Brabantse Omgevingsvisie is het ‘klimaatproof maken’ van Brabant als één van de sturende maatschappelijke hoofdopgaven verankerd. De Brabantse Omgevingsvisie biedt met diep, rond en breed kijken een aanpak voor het handelen van de provincie en haar partners (zie website ).

Resultaat

3 casi, resp. Aa of Weerrijs, Tongelreep, Aa-dal

Momenteel wordt het gedachtegoed van de reisgids verder uitgewerkt in een studie naar de Brabantse beekdalen in BrabantStad-verband, in opdracht van de vijf grote steden (B5), de Brabantse waterschappen en de provincie.

Vervolg