Zoute vijand + Zilte vriend

Van zoute vijand naar zilte vriend, wisselpolder-strategie Zeeuwse Delta

In het rapport van de Deltacommissie ‘Samen werken met water’ (2008) is omgang met zeespiegelstijging een belangrijk item. Een ander actueel thema is de discussie tussen landbouw en natuur, zoals bijvoorbeeld gevoerd rondom de ontpoldering van de Hedwigepolder. Het concept ‘Van zoute vijand naar zilte vriend’ zet in op een herontdekking van de contactzone tussen land en water, waarin functies juist niet langer eenduidig en permanent zijn vastgelegd.

De oude traditie van inpoldering wordt herontdekt en ingezet om te komen tot een modern en meervoudig landschap, passend bij de Zeeuwse regionale identiteit. Polders op de grens van land en water worden voor een bepaalde periode (weer) onder invloed van het getij gebracht. Het land zal door natuurlijke sedimentatie ophogen, wat voor het achterliggende gebied een verbeterde hoogwaterveiligheid tot gevolg heeft. Na afsluiting is weer voor jaren landbouwkundig gebruik mogelijk. Er ontstaat zo afwisselend voedselrijke jonge schorren en vruchtbare landbouwgrond. De tijdschaal waarop deze processen tot uiting komen bestrijkt generaties.

Het concept ‘Van zoute vijand naar zilte vriend’ combineert het omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging en kent een innovatieve benadering van de discussie tussen landbouw en natuur in de Zeeuwse Delta. Het is ontwikkeld in samenwerking met CSO en CLM voor de Delta Water Award, een prijsvraag uitgeschreven door de provincie Zeeland. De jury heeft dit concept beoordeeld als het meest innovatieve en originele idee en heeft er de tweede prijs aan toegekend.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Marieke Brouwer