Dynamiek + Kustverdediging

Zandmotor, dynamische kustverdediging Zuid-Hollandse Kust

Met de Zandmotor is een pilot uitgevoerd met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.

© Hans van der Meer

Als één van de auteurs van het ‘Kustboekje’ (2006) was H+N+S al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het concept ‘zandmotor’. Met dit boekje wilde  de adviescommissie voor de Zuid-Hollandse Kust het belang van de integrale aanpak van kustontwikkeling onder de aandacht brengen. De essentie van het advies was dat op een innovatieve wijze gebruik gemaakt zou moeten worden van zand en natuurlijke (erosie)processen om veiligheid, recreatie en natuur aan de Zuidhollandse kust te versterken. Dit concept vindt zijn doorwerking in de Zandmotor zoals deze in 2011 is aangelegd tussen Hoek van Holland en Kijkduin.

In samenwerking met DHV en Deltares heeft H+N+S in 2009 gewerkt aan de MER-studie naar de ligging en vorm van de pilot voor de Zandmotor, die heeft geresulteerd in de aangelegde haakvorm. Tegelijkertijd is onderzocht welke mogelijkheden er voor recreatie en natuur verwacht kunnen worden. Later is de inrichtingsambitie geformuleerd. Het tijdelijke karakter, de veranderlijkheid en vergankelijkheid vormen daarbij de grootste inspiratiebron. Zo heeft H+N+S een uitkijktoren ontworpen die, als ware het een raket, even geland lijkt te zijn om later weer te kunnen vertrekken.