Nieuws

Publicaties en Prijzen overzicht

25 juni 2021
Amersfoort

H+N+S wordt regelmatig genomineerd en heeft diverse prijzen gewonnen. Met regelmaat verschijnen er publicaties over ons werk, van onszelf en door anderen.

Prijzen en nominaties

H+N+S Landschapsarchitecten (2021): Denken, Doen, Laten - drie decennia sleutelen aan het landschap Wageningen, Uitgeverij Blauwdruk (ISBN 9789492474391)

H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. FABRICations, POSAD spatial strategies, Studio Marco Vermeulen, NRGlab/WUR, Vereniging Deltametropool, D. Sijmons (2017): Energie & Ruimte, Een nationaal perspectief, Rotterdam, uitgave van Vereniging Deltametropool (ISBN 9789076630212)

H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. Ro&Ad Architecten en RElocal, (2017): De Energielinie, Erfgoed in Transitie, Amersfoort, uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Geen ISBN)

H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. R. Herngreer, het Oversticht (red.) (2008): Jubileumboek 50 jaar Rijksbufferzones . ’s Gravenhage/Utrecht, uitgave van het Ministerie van VROM (Geen ISBN)

Sijmons, D., S. De Bruyn, A. Cath, A. Petersen, B. Van de Klundert (2011): De Matrix, hoofdrapport analysefase – een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken. Amersfoort. In opdracht van het Bsik programma Klimaat voor Ruimte. (ISBN 9789088150227)

Sijmons, D., S. De Bruyn, A. Cath, A. Petersen, B. Van de Klundert (2011): De Matrix, syntheserapport analysefase – een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken. Amersfoort. In opdracht van het Bsik programma Klimaat voor Ruimte. (ISBN 9789088150227)

Bos, R. (FARO Architecten/AAAL), J. van den Bout (Palmbout Urban Landscapes), J. van der Ploeg (FARO Architecten), H. van Tilborg (H+N+S Landschapsarchitecten) (red) (2012): Landschappelijk wonen – 34 voorbeelden in en om de stad. Wageningen, uitgeverij Blauwdruk (ISBN 9789075271492)

Sijmons, D., J. Hugtenburg, F. Feddes, A. van Hoorn (red.) (2014): Landschap en Energie, ontwerpen voor transitie. Rotterdam, uitgeverij nai010 (ISBN 9789462081123)

Sijmons, D., J. Hugtenburg, F. Feddes, A. van Hoorn (red.) (2014): Landscape and Energy, designing for transition. Rotterdam, uitgeverij nai010 (ISBN 9789462081444)

Sijmons, D. (red.) (1998): Oorden van onthouding, nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland . Rotterdam, NAi Uitgevers (ISBN 9056620665)

Sijmons, D. (red.) (1998): = Landschap . Amsterdam, Architectura + Natura (ISBN 9071570819)

Sijmons, D. (red.) (2002): = Landscape . Amsterdam, Architectura + Natura (ISBN 9789076863023)

Sijmons, D. (2002): Landkaartmos en andere beschouwingen over landschap. Rotterdam, Uitgeverij 010 (ISBN 9064504946)

Sijmons, D. (red.) (2008): Greetings from Europe, landscape & leisure. Rotterdam, Uitgeverij 010 (ISBN 9789064506505)

Boekpublicaties