Nieuws

3 H+N+S projecten in Jaarboek Stedenbouw en Landschap 2021

13 december 2021
Amersfoort

Op zaterdag 11 december 2021 is in Wageningen het Jaarboek Stedenbouw en landschapsarchitectuur gepresenteerd. In de editie van 2021 zijn 23 ‘voorbeeldige projecten’ geselecteerd uit de inzendingen, waarvan maar liefst drie H+N+S projecten.

De selectiecommissie bestond dit jaar uit voorzitter Esther Agricola, architect Dingeman Deijs, oud H+N+S-er Claire Laeremans van bureau Lama, stedenbouwkundige Miranda Reitsma en landschapsarchitect Paul Achterberg.

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Blauwdruk

Opgesteld in samenwerking met RUIMTEVOLK en Roosemalen & Savelkoul in opdracht van Vitens en Stichting EO Wijers.

Het plan ‘De Eeuwige Bron’ laat zien welke duurzame toekomst in het verschiet ligt - voor mens, natuur en boer - door een gebied te benaderen als een eeuwig schone (drink)waterbron en binnen dit kader in te zetten op symbiose tussen verschillende grond- en watergebruikers. De droogte, wateroverlast na piekbuien en grote opgaven als de energietransitie, klimaatdoelstellingen en een omslag naar kringlooplandbouw vragen een andere kijk op onze leefomgeving en het watersysteem. Er lonkt een kansrijk perspectief: een nieuw type waterwingebied als bouwsteen voor deze uitdagingen op de hoge zandgronden.

Het is een veelbelovend toekomstperspectief voor ‘hoog Nederland’ met een voorbeelduitwerking voor de Sallandse Heuvelrug, een perspectief om gebiedsbelangen te verenigen en een stap voorwaarts te zetten in de diverse transities die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig vitaal landelijk gebied.

Bekijk het project >

De Eeuwige Bron

tot 5x zoveel (drink)water, ook beschikbaar voor landbouw en natuur

Opgesteld in samenwerking met NEXT Architects, Boskalis Nederland (uitvoering), Jeroen Mos Ecologie (ecologie) in opdracht van provincie Noord-Brabant.

De nieuwe verbinding N69 van 8,5 kilometer tussen Veldhoven en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard vormt “de groenste verbinding” van Brabant waarbij het minimaliseren van de impact en juist het maximaliseren van de ruimtelijke kwaliteit en doelstellingen op het gebied van ecologie en duurzaamheid centraal stond.

Dit heeft geresulteerd in een robuust groen ecologisch raamwerk over, onder en langs het nieuwe tracé. Drie voetgangersviaducten verbinden lokale wandel- en fietsroutes en houden vleermuisroutes in stand. Landschapsstructuren domineren het wegbeeld en vormen tevens ecologische corridors. En tot slot kruisen drie beekdalbruggen met een totale lengte van 600 meter hoog over de beekdalen van Run en Keersop zodat mens en dier ongestoord hun weg kunnen vervolgen.

Bekijk het project >

N69 Noord-Brabant

Verdiepte ligging en viaduct Molenstraat vanaf de N69

Opgesteld in samenwerking met Studio Marchel-Wim van Dongen, in opdracht van het College van Rijksadviseurs / Rijksvastgoedbedrijf.

Het door het CRa overgenomen advies van H+N+S bepleit dat de ontwikkeling van het Justieel Complex Vlissingen dat zal neerstrijken op de voor de mariniers bedoelde terrein in Vlissingen beschouwd moet worden als integraal onderdeel en aanjager van een gebiedsontwikkeling van het gehéle voormalige MARKAZ projectgebied.

Bepleit wordt maximale maatschappelijke meerwaarde voor het gehele projectgebied e.o. – hierbij moet gedacht worden aan functies als recreatief medegebruik, waterberging, natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en een ‘living lab’ voor het Delta Kennis Centrum. Het project door het Atelier Rijksbouwmeester benoemd als Ambassadeursproject, als voorbeeld voor andere complexe gebiedsontwik­kelings­trajecten.

Bekijk het project >

Stadslandgoed Nieuwerve

Impressie stadslandgoed Nieuwerve