Nieuws

A Study in Salt Marshes

21 november 2022
Amersfoort

Samen met Adrian Noortman (Van Hall Larenstein) en Maike Warmerdam/Stijn Koole (Bosch Slabbers) schreven Hank van Tilborg en Jaap van der Salm het artikel ‘A study in Salt Marshes’. Het artikel is verschenen in Landschape Architecture Magazine, het tijdschrift van de Amerikaanse vakvereniging ASLA.

Het artikel is gebaseerd op een onderzoeksproject uitgevoerd door studenten van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. In het artikel wordt het gedachtengoed van Frederick Law Olmsted, als ‘vader’ van de Amerikaanse landschapsarchitectuur gekoppeld aan het werk van BoschSlabbers en H+N+S aan kustversteviging op basis van natuurlijke systemen. Olmsted ontwierp inspirerend plan voor de Back Bay Fens in Boston waarin hij verder keek dan de standaard snelle en technische oplossingen en juist zocht naar intelligente aanpassingen gebruik makend van het natuurlijk systeem. Ondertussen is die manier van kijken in de VS ondergesneeuwd geraakt en worden grappig genoeg Nederlandse bureaus als H+N+S en BoschSlabbers binnen gehaald via ‘Dutch Dialogues’ en competities als ‘Rebuild by Design’ om deze manier van werken weer onder de aandacht te brengen.