Nieuws

Ambitie Blauwe Agenda voor de Utrechtse Heuvelrug is vastgesteld

21 juli 2022
Utrechtse Heuvelrug

Op 6 juli 2022 is weer een grote mijlpaal bereikt rondom de Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug: het ambitiedocument is door alle betrokken partijen vastgesteld! Vanaf nu wordt er gewerkt aan de uitvoering van de plannen.

De lonkende perspectieven van de Utrechtse Heuvelrug verbeeld

De verschillende partijen; de provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe, HSR, drinkwaterbedrijf Vitens, boerenorganisatie LTO, de vereniging van landgoedeigenaren UPG, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, natuurorganisaties en gemeente Utrechtse Heuvelrug slaan de handen ineen om het watersysteem robuuster te maken.

De grote buffer in de ondergrond én de traagheid van het systeem bieden de mogelijkheid om jaarrond robuust te zijn en extreme droge en natte periodes aan te kunnen. De basis om dit te bereiken zit in de componenten van de waterbalans: meer water infiltreren als aanvulling van de bron en vooral water langer vasthouden. Het toewerken naar de juiste functie op de juiste plek en slimme, integrale wateroplossingen dragen hieraan bij.