Nieuws

Bezoek project Ooijen-Wanssum

25 oktober 2019
Ooijen-Wanssum

De uitvoering van het omvangrijke project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in volle gang. Op vrijdag 18 oktober j.l. zijn we met het bureau de voortgang gaan bekijken in de kern Wanssum en rond de nieuwe bruggen bij Blitterswijck en Ooijen. De Oude Maasarm en weerden bij Ooijen en Wanssum worden aaneengeschakeld en gereedgemaakt voor hoogwaterafvoer van de Maas. De eerste zogenaamde ‘steilrand dijken’ zijn aangelegd en de contouren van het nieuwe natuurgebied worden langzaam zichtbaar.

Op de aangeheelde steilrand dijken zijn ondertussen al de eerste oogsten binnengehaald. Bij de Boltweg is een verholen waterkering in hoge grond reeds een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de natuurlijke glooiingen in het landschap. Mooi werk van onze collega’s bij Mooder Maas!

Overzichtsbeeld weerd Wanssum - Splitsing van de Oude Maasarm bij Blitterswijck

Het landschapsontwerp van het 340 hectare grote gebied is gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten. Ney architecten heeft de bruggen ontworpen. H+N+S verzorgt tevens de esthetische supervisie op het geheel.

Het projectbureau publiceert regelmatig mooie (lucht)foto’s en video’s van het werk in uitvoering.

-