Nieuws

H+N+S bij Urban Picknick Amersfoort

20 september 2019
Amersfoort

De tweede editie van de Urban Picknick vormde de aftrap van het nieuwe seizoen. Om de grote opgaven waar we voor staan (verdichting in schaarse ruimte, groeiende sociale ongelijkheid, versterken biodiversiteit, de inclusieve stad) aan te pakken zijn verbeelding en ontwerpkracht onmisbaar. Als platform voor Stedenbouw en Architectuur in Amersfoort heeft FASadE hierin een inspirerende rol te vervullen.

Sprekers uit diverse geledingen beklommen de zeepkist. Pieter Schengenga riepĀ op om een kaart van Amersfoort te maken met daarop de recreatieve verbindingen vanuit de stad naar de omliggende landschappen. Hier valt nog een wereld te winnen aan ruimtelijke kwaliteit!

Hier de terugblik van FaSadE