Nieuws

Project Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek van start

19 november 2022
Gooi en Vechtstreek

H+N+S Landschapsarchitecten en Hydrologic zijn door samenwerkende partners in het gebied (Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap AGV, MRA Landschap, Vitens, Waternet (drinkwater), PWN en Provincie Noord-Holland) gevraagd om ontwerpend onderzoek te verrichten naar een Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek.

Afgelopen zomer was het langdurig droog en warm in Nederland: een bevestiging van de effecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd komen perioden van hevigere regenval vaker voor. De extremen nemen toe. In de Gooi en Vechtstreek zijn deze effecten steeds duidelijker merkbaar en veroorzaken problemen voor verschillende functies: van natuur, landbouw en drinkwatervoorziening tot de woonomgeving. De waterkwantiteit én de waterkwaliteit staan onder druk.

En er speelt meer: ook toenemende verstedelijking, groei van de drinkwatervraag, uitbreiding van infrastructuur en intensieve landbouwmethoden leggen druk op het bodem- en watersysteem. De huidige inrichting en het gebruik van het gebied zijn niet goed afgestemd op de ondergrond. Eerdere maatregelen leverden niet het gewenste resultaat op: het is tijd voor een grondige en integrale aanpak van de problemen en opgaven.

Het doel is het ontwerpend onderzoek is om te komen tot een adaptieve Heuvelrug met een toekomstbestendige wisselwerking tussen het bodem- en watersysteem, gebruik en inrichting. De opgave is een mooie kans om voort te borduren op het ‘Ambitiedocument Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug’, waar we als bureaus separaat aan werkten. We kijken enorm uit naar onderlinge samenwerking én naar de samenwerking met gebiedsspecialisten en verwante projecten om dit prachtige gebied weer in zijn kracht te zetten.