Nieuws

Reisgids klimaatrobuuste beekdalen

6 september 2018
Noord-Brabant

Deze zomer was de warmste zomer van de afgelopen drie eeuwen – het weer wordt extremer. Ook Noord-Brabant krijgt te maken met meer periodes van veel neerslag en droogte.

Brabant is van oudsher een kletsnatte provincie. Tegenwoordig wordt het water snel afgevoerd door sloten en gekanaliseerde beken, een ontwateringsmachine. In combinatie met slechte bodemkwaliteit van landbouwgronden en verminderde sponswerking van hoge zandgronden ontstaan waterproblemen.

De ambitie is om zoveel mogelijk water vast te houden in natte tijden, wat vervolgens in tijden van droogte gebruikt kan worden. Daarom wordt breed gekeken hoe het Brabants zand- en bekenlandschap klimaatrobuuster kan. In een drietal workshops met de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas is dit onderzocht. Het heeft geleid tot een reisgids die iedereen uitnodigt om ‘samen op reis te gaan naar klimaatrobuuste beeklandschappen’.