Nieuws

Veenatelier wint Anita Andriesenprijs 2021

18 juni 2021
Amersfoort

Het Veenatelier van Places of Hope, geleid door Jandirk Hoekstra van H+N+S Landschapsarchitecten, is de winnaar van de Anita Andriesenprijs 2021 met als thema ‘Ontwerpkracht’. Deze prijs van de Provincie Fryslân heeft tot doel de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven en onder de aandacht te brengen bij de inwoners. De winnaars ontvangen een bedrag van €10.000 om een maatschappelijke activiteit te organiseren.

In het Places of Hope atelier hebben onderzoekers, ontwerpers en betrokken instanties zich intensief beziggehouden met de vraag: Hoe zou de aanpak van de veengebieden in het Lage Midden van Fryslân er uit zien als de voorbereiding van het Friese watersysteem op de toekomst, en de beperking van de CO2-uitstoot door vernatting van het veen, leidend zouden zijn? Het resultaat is de publicatie “Weerbaarder, guller en attractiever. Naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân” en een bijdrage aan een tentoonstelling in Leeuwarden.

Het Veenatelier is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK door Jandirk Hoekstra in samenwerking met Peter de Ruyter (coördinerend ontwerp), Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, Wageningen Economic Research, Living Lab natuurinclusieve landbouw, Planbureau voor de Leefomgeving, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân en inbreng en medewerking van vele anderen.

Bekijk hier de publicatie >