projectleider, landschapsarchitect

Frank Talsma

Frank heeft ruime ervaring in een breed scala aan ontwerpprojecten, zowel op hoog als laag schaalniveau. De laatste jaren voert projectleiding en ontwerpwerk aan infrastructurele projecten de boventoon. Daarnaast werkt Frank aan visie- en planvorming in ‘groene’ inrichtingsprojecten, alsook de doorwerking daarvan in het concrete landschapsarchitectonische ontwerp en de uitwerking tot op detailniveau in het opstellen van beplantingsplannen.

Achtergrond

Frank Talsma studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de Internationale Hogeschool Larenstein tussen 1994 en 1999. Na een jaar bij bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur gewerkt te hebben, vertrok hij naar Barcelona om daar zijn masteropleiding landschapsarchitectuur (Máster de Arquitectura del Paisaje) aan de ETSAB/UPC te volgen (2000-2002). Deze studie combineerde hij met freelance opdrachten en tegelijkertijd was hij in dienst bij het bureau MF arquitectura del paisage. Sinds zijn terugkeer in Nederland in februari 2002 werkt hij als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten. 

Aandachtsvelden

Ontwerpen aan infrastructuur door de verschillende schaalniveau’s is momenteel een van de belangrijke aandachtsvelden van Frank binnen de landschapsarchitectuur. Soms is dat aan opdrachtgeverskant (Rijk, Provincie, Gemeente), maar vaak ook aan de opdrachtnemerskant (aannemerscombinaties in tenders). Enkele karakteristieke projecten op het hoge schaalniveau zijn het Routeontwerp voor de A4 (Amsterdam-Antwerpen), De inpassingsvisie voor de N31 Haak om Leeuwarden, De Buitenring Parkstad Limburg, Tender voor knooppunt Hoevelaken A1/A28, de vormgeving en inpassing van ‘De Centrale As (N356)’ waar Frank ook in het Qteam zat en momenteel werkt hij aan de N69 en de realisatie van de verbredingsopgave A1 Apeldoorn-Azelo.

Voor de Gemeente Amersfoort werkt Frank aan de Westelijke Ontsluitingsweg waarbij juist de aansluiting op lokale inrichtingsvraagstukken in de directe omgeving, benutten van kansen en de doorwerking tot op detailniveau centraal staat. Naast het bewaren van het overzicht, de samenhang en de logica van de ontwerpkeuzes ligt Frank’s fascinatie bij ‘de maakbaarheid der dingen’. Naast ‘droge’ infrastructuur projecten heeft Frank ook ervaring met de ‘natte’ infrastructuur, waaronder enkele sluis projecten: de Beatrixsluis (tenderfase en uitvoeringsfase) en de tenders voor Sluis Eefde, Sluis Terneuzen en de tender voor de versterking van de Afsluitdijk.

Ontwerpen aan ‘Groene’ inrichtingsprojecten is een tweede aandachtsveld in Frank’s werk. Zowel op het vlak van visie- en planvorming, het ontwerpen door de schalen heen, als de concrete uitwerking tot op detailniveau en beplantingskeuzes. Zijn plantenkennis en ervaring met concrete inrichtingsprojecten zoals herinrichting Meijendel, tuin- en parkaanleg St. Hubertus in NP de Hoge Veluwe, ‘het rondje’ Sloterplas en diverse gerealiseerde tuinontwerpen komen in veel projecten van pas. Maar ook de herinrichting van centrumgebieden zoals het ontwerp voor de boulevard van Wenduine (B) en de herinrichting van het centrumgebied van Boxtel behoren tot Frank’s expertise.

Frank is gepassioneerd imker, biologisch (moes)tuinier, vegetariër & yogi