Landschapsarchitect

Heleen Van Boxelaere

Achtergrond

Heleen Van Boxelaere studeerde tuin- en landschapsarchitectuur aan Hogeschool Gent tussen 2008 en 2011. Na het afronden van de 3-jarige praktische opleiding bracht haar interesse voor meer verdiepende kennis en de grotere schaal haar naar Nederland waar ze aan Wageningen UR de masteropleiding landschapsarchitectuur volgde. Sinds November 2016 is ze werkzaam als landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten en intussen heeft ze ook de wettelijke beroepservaringsperiode als landschapsarchitect succesvol afgerond.

Aandachtsvelden

Heleen werkt met veel enthousiasme aan diverse projecten in Nederland en België. Door haar praktische opleiding als tuinarchitect en de theoretische achtergrond vanuit de masteropleiding voelt Heleen zich in het bijzonder aangesproken door de wisselwerking tussen conceptuele ideeën en de praktische verwezenlijking ervan. Daarbij krijgt ze energie van het schakelen tussen complexe langetermijnkwesties en praktisch uitvoerbare ontwerpopgaven.

Thema’s in haar speelveld zijn o.a. verstedelijking, mobiliteit, waterveiligheid en klimaatadaptatie, waarbij de onderliggende (landschappelijke) context steeds het uitgangspunt vormt voor een zinvol en gemotiveerd ingrijpen. Zo brengt ze context, betekenis, vormgeving en maakbaarheid samen in haar ontwerpen.