Landschapsontwerper

Linde Keip

Linde Keip is landschapsontwerper bij H+N+S sinds september 2021, betrokken bij toekomstige opgaven, van de verre toekomst tot de huidige werkelijkheid, werkend van de grote schaal tot aan detail.

Achtergrond

Linde studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit van 2013 tot 2020. Tijdens haar studie heeft ze stage gelopen bij Flux landschapsarchitectuur. Als aanvulling op haar studie in Wageningen heeft ze een jaar gestudeerd aan de Technical University Istanbul en volgde ze een semester aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Dit om andere plekken te ontdekken en om ervaring op te doen met meerdere manieren van ontwerpen. Na haar opleiding in Wageningen werkte ze een aantal maanden als hovenier op het Marine terrein in Amsterdam uit interesse en om praktische kennis op te doen. Sinds het najaar van 2021 werkt ze bij H+N+S als junior landschapsarchitect en doorloopt momenteel de PEP.

Aandachtsvelden

Landschapsprocessen

Wat haar inspireert als ontwerper is het meedenken met de natuurlijke processen in het landschap, van regionaal tot aan detail. Door condities te scheppen in het landschap waar natuurlijke processen in samenwerking met de tijd nog verandering in aanbrengen. In het afgelopen jaar heeft ze daaraan gewerkt tijdens het toekomstatelier NL2100, visualisaties voor een mogelijke toekomst van de Rijn-Maasmonding en recreatie- en natuurontwikkeling in de binnenduinrand bij Bergen.

Rommelige ruimte van de stad

Linde heeft een fascinatie voor de rommelige tussenruimtes van de stad. projecten waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie en met ontwerp-ingrepen het bestaande kan worden ‘geactiveerd’ tot een gewenste nieuwe situatie. Voor haar afstudeerproject verdiepte Linde zich in het gebruik van braakliggend terrein in de stad; een onderzoek naar hoe ontwerp-ingrepen ervoor kunnen zorgen dat de informele ruimte onderdeel kan worden van de openbare groene ruimte van de stad zonder te formaliseren. Het onderzoek resulteerde in een reeks minimalistische ingrepen die de perceptie van de gebruikers beïnvloedt en daarmee een verandering in gebruik teweegbrengt. Momenteel werkt Linde aan het Ringpark Zuid in Antwerpen waar deze aspecten ook aan bod komen.

Nevenactiviteiten

Kunstcollectief if paradise is half as nice

In de zomer van 2022 is Linde als gastkunstenaar gevraagd mee te doen met het kunstcollectief ‘If Paradise Is Half As Nice’. Het collectief selecteert elk jaar een braakliggend terrein om daar de wonen en te werken. Deze editie was op het verlaten Leipziger Bahnhof in Dresden. Haar toevoeging aan het project waren de 'Cues of intention', ontwerp-ingrepen die bezoekers uitnodigden om anders met de fysieke ruimte om te gaan en plekken te ontdekken die anders aan het oog voorbij waren gegaan. Zo kon ze de interventies die onderdeel waren van haar afstudeerproject in de praktijk brengen, vormgeven en testen.

Regeneratieve landbouw

Linde verdiept zich graag in een duurzamere toekomst van de landbouw, waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wanneer ze kan helpt ze duurzame initiatieven als het Grondverbond en Wijntuin Ronja met ideeën voor het inrichten van het landschap en het maken van kaarten.

Linde voetbalt en hockeyt en is het liefst aan het kamperen met haar bus.

Meegewerkt aan deze projecten