Landschapsontwerper

Olivier Klijn

Olivier Klijn werkt als landschapsarchitect bij H+N+S met de zienswijze om het contact tussen de mens en haar natuurlijke omgeving te bevorderen, met de positieve relatie tussen natuur en gezondheid in gedachten. Zo hoopt hij in zijn projecten meer natuur en avontuur in het Nederlandse landschap te brengen. Ook is hij gedreven aan het werk met urgente maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid, veelal in relatie tot het watersysteem. Daarnaast is hijzelf een liefhebber van buiten zijn en beweging, waardoor hij met veel passie werkt om de thema's sport, recreatie en natuur op een integrale manier in ontwerp te laten landen.

Achtergrond

Olivier is als MSc afgestudeerd in landschapsarchitectuur aan de Wageningen universiteit (WUR). Tijdens zijn Bachelor, eveneens landschapsarchitectuur aan de WUR, heeft hij een halfjarige Minor gevolgd bij de TU in Delft. Deze Minor (Neighbourhood of the Future - Green Blue Cities) was gericht op ontwerpend onderzoek in de stedelijke buitenruimte, met een focus op klimaatadaptatie. Gedurende zijn studie is Olivier verder gespecialiseerd op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en de relatie tussen natuur en gezondheid.

Aandachtsvelden

Water: een maatschappelijke opgave

Tijdens Olivier's studie is ook zijn fascinatie voor grootschalige en complexe wateropgaven ontstaan waar hij actief mee bezig is bij H+N+S. Zo werkte hij bijvoorbeeld voor het waterschap Rijn en IJssel aan een verkenning van de problemen, opgaven en het handelingsperspectief van het watersysteem van de Achterhoek en voor Wetterskip Fryslân aan de Blauwe Omgevingsvisie. Momenteel werkt hij aan een gebiedspilot voor Notter-Zuna als toepassing van het Eo Wijers winnende concept 'De Eeuwige Bron - een waterlandschap met een eeuwige toekomst'.

Inpassingsvraagstukken en maakbaarheid

Olivier is ook thuis in het ontwerp op kleine schaal. Zo werkte hij aan de slenk en natuurcamping in de Hollandse Hout, de ecologische zone Melksteeg ten westen van Amersfoort en het toekomstperspectief voor de Margotstelling en omliggend duingebied op Terschelling. In deze projecten lag de uitdaging vooral bij het inclusief maken, of waar nodig bewust separaat, van ruimte voor natuur, buitensport, recreatie, cultuurhistorie en landelijk wonen, met een duidelijke zonering van private/publieke ruimte. Ook vereisten deze plannen een uitgekiend aanleg- en onderhoudsstrategie.

Stadsklimaat en avontuur/natuur

Olivier is afgestudeerd met een masterscriptie over het verkoelend vermogen van rangeerterreinen ('s nachts) en hoe dit hittestress in de stad kan voorkomen. Hierbij komen veel verschillende thema’s samen zoals; infrastructuur, klimaatadaptatie, overlast en veiligheid, maar ook ecologie en duurzaamheid. Zijn interesse in de spoorsector komt voort uit ervaringen met de Trans-Siberische spoorlijn waarin hij meer dan 9000 km door Rusland is gereisd. Het woeste en ongerepte Siberië is in de strenge winter een onverbiddelijke plek. Toch heeft deze treinrit en het landschap een speciaal plekje in Olivier's hart gekregen en streeft hij ernaar meer avontuur en natuur in het Nederlandse landschap te brengen.

Passie uit vrijetijdsbesteding

Olivier is ook een liefhebber van sport en natuur. Naast zijn werk bij H+N+S is hij fanatiek atleet en fietser en hij heeft van jongs af aan al goed leren kijken naar het landschap en de natuur waardoor hij dit sterk heeft leren te waarderen. Als atleet traint hij zelf, maar geeft ook training, op de atletiekbaan in de disciplines hoog-, ver- en polsstokhoogspringen. Logischerwijs heeft hij veel passie voor ontwerpprojecten in relatie tot natuur, sport en recreatie.