Stagiair

Paul Godfroy

Paul heeft in 2010 de studie Civiele Techniek afgerond aan de Technische Universiteit Delft. Hij is afgestudeerd in de offshore windenergie en hij heeft een kleine 10 jaar in deze industrie gewerkt.

In 2019 heeft Paul het roer omgegooid voor het vak landschapsontwerp. Inmiddels zit hij in het laatste jaar van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Vooral de grootschalige opgaves met de thema’s water, klimaat en energie hebben zijn fascinatie voor het vakgebied gewekt.

Bij H+N+S werkt Paul mee aan verschillende projecten, zoals de droogteaanpak in de Achterhoek en de drinkwaterwinning in Lochem. Tijdens zijn stage wil Paul meer kennis opdoen in de conceptvorming van projecten en de visuele uitwerking hiervan in het ontwerp.

Paul woont met zijn gezin in Haarlem en in zijn vrije tijd speelt hij graag voetbal of gaat hij naar buiten de natuur in.