Projectleider, landschapsarchitect

Pim Kupers

Pim Kupers (1986) werkt als landschapsarchitect graag aan de urgente opgaven uit de maatschappij zoals de energietransitie, stikstofcrisis of de CO2 vastlegging. Daarnaast heeft hij een passie voor techniek en maakbaarheid, waardoor ideeën realistisch worden. Als projectleider geeft hij ruimte aan samenwerkingspartners en betrekt opdrachtgevers, maar pakt het podium als het nodig is. Pim werkt gedreven richting het eindresultaat en staat altijd open om zijn kennis te delen via lezingen, artikelen of een bijdrage aan het onderwijs.

Achtergrond

Pim Kupers studeerde van 2004 tot 2011 landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Onderdeel van zijn studie was een uitwisseling aan de Leibniz Universiteit van Hannover. Zijn afstuderen richtte zich op klimaatadaptatie-strategieën voor kleine laaggelegen eilanden, extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Door middel van workshops heeft hij met de lokale bevolking een ‘resilient island plan’ opgesteld. Na zijn studie heeft hij een jaar als freelancer gewerkt waarna hij vijf jaar bij IAA Architecten in dienst is geweest. Daar heeft hij onder andere aan centrumplannen, een zonnesnelweg en diverse zorgtuinen gewerkt. Ook won hij de Eo Wijersprijs (2015) met een concept voor de energietransitie van bedrijventerreinen. Sinds november 2017 is Pim bij H+N+S Landschapsarchitecten werkzaam.

Aandachtsvelden

Urgente opgaven in de maatschappij

Pim heeft in zijn tien jaar als landschapsarchitect brede ervaring opgedaan met urgente opgaven uit de maatschappij. Zowel op de schaal van Nederland – zoals zijn bijdrage aan het klimaatakkoord in 2018 en 2019 of zijn werk voor een onderzoek naar stikstofmaatregelen rondom Natura2000 gebieden – als op de kleinere schaal. Zo werkte hij voor diverse provincies aan de energietransitie. Hij maakte voor de provincie Overijssel een ruimtelijk kader voor de RES en ontwikkelde energie-bouwstenen voor de provincie Fryslân . Ook schreef hij energievisies voor diverse gemeenten en werkte hij aan de inpassing van diverse zonneparken waaronder een tijdelijk zonnepark dat bijdraagt aan natuurontwikkeling .

Pim heeft daarnaast veel kennis van opslag van CO2 in beplanting. Zo werkte hij aan een studie hoe wegbermen langs infrastructuur meer koolstof kunnen vasthouden met de ontwikkeling van extra vegetatie en onderzocht de ruimtelijke impact van CO2 vastlegging in het landschap van Nederland ten behoeve van de klimaattafel ‘landbouw en landgebruik’.

Techniek en maakbaarheid

Complexe technische opgaves dagen Pim uit. Hij weet deze eenvoudig te communiceren en te vertalen in een kwalitatief landschapsontwerp. Doordat hij zich verdiept in de techniek weet hij als geen ander waar de (on)mogelijkheden liggen. Dit past hij graag toe in het infrastructuurontwerp. Zo werkte hij aan de realisatie van de nieuwe provinciale verbinding N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard. Naast inhoudelijk ontwerper was hij als Manager Ruimtelijke Kwaliteit verantwoordelijk voor de kwalitatieve borging binnen het project. Ook werkte hij aan de uitwerking van de ViA15 en de ring Antwerpen. Op dit moment werkt Pim aan de versterking van de historische landgoeddijk tussen Tiel en Waardenburg.