projectleider, landschapsarchitect

Tim Kort

In de projecten waar hij aan werkt is hij opzoek naar het ‘Gesamtkunstwerk’. Hij streeft naar een plan waarbinnen diverse schaalniveaus met elkaar communiceren, de (historische) context geëtaleerd wordt en mens en natuur in balans is.

Achtergrond

Tim Kort (1987) studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, waar hij in 2018 zijn Master Landschapsarchitectuur behaalde met zijn afstudeerplan ‘Klimaatschap Amstelland’. Daarvoor studeerde hij aan de Hogeschool Larenstein en de middelbare tuinbouwschool. Sinds 2019 is hij als landschapsarchitect werkzaam bij H+N+S Landschapsarchitecten nadat hij zes jaar heeft gewerkt voor Bureau B+B en twee jaar voor DELVA Landscape Architects.

Aandachtsvelden

De duurzame regio

Tim is van mening dat de monocultuur van het huidige Nederlandse landschap een zegen is voor de mondiale markt maar dat dit ten koste gaat van o.a. de biodiversiteit, cultuurhistorische landschapselementen en de belevingswaarde van het landschap. Het agrarische landschap is na de ruilverkaveling onder supervisie van Sicco Mansholt ontwikkeld tot een winst-maximaliserende machine waarbinnen winst-minimaliserende factoren tot het minimum beperkt worden. De apocalyptische daling van o.a. insecten, de bodemdegradatie en daarmee de te verwachtte productiedaling laat zien dat het ruilverkavelingsplan van Sicco Mansholt heeft gefaald als ‘Gesamtkunstwerk’.

De apocalyptische cijfers hebben een grote invloed op de toekomst van de landbouw in Nederland. De toenemende urgentie van het verduurzamen van het Nederlandse landschap heeft Tim doen besluiten zich de komende tijd te gaan richten op landschappelijke projecten. Met o.a. zijn afstudeerplan ‘Klimaatschap Amstelland’ en zijn bijdrage aan de Nationale Omgevingsvisie Flevoland heeft hij bewezen vernieuwend te zijn en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het komen tot een duurzaam landschap. In de visie ‘Het Klimaatschap Amstelland’ geeft hij handvatten om te komen tot een inclusieve inrichting van het Nederlandse landschap. De term ‘Klimaatschap’ is een verbastering van de begrippen leefklimaat, landschap en maatschappij. In zijn projecten zoekt hij naar de juiste balans tussen deze drie begrippen.

Erfgoed in de stad

De opkomst van de citymarketeer laat zien dat steden en dorpen op zoek zijn naar een uniek verhaal. Vaak liggen deze verhalen verscholen in de historische archieven, kleine verwijzingen in gevels, een verloren beekloop of simpelweg de straatnaam. In dat geval volstaat het etaleren van het (verloren) verhaal. Soms ontbreekt het aan een historische onderlaag zoals in de satellietsteden die zijn ontstaan door de exponentiële bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog. In dat geval kan gezocht worden naar een nieuw verhaal. Wat beide situaties delen is dat de inrichting en de detaillering van de openbare ruimte een grote invloed heeft op de belevingswaarde van de stad, het dorp of de straat. Tim heeft tijdens zijn werk bij Bureau B+B aan een groot scala stadsvisies en inrichtingsplannen gewerkt. Hij excelleert naarmate de uitvoering van het plan dichterbij komt. Hij zoekt naar (historische) aanwijzingen in de stad om de visie op de stad, het ontwerp van het plein en de detaillering van de straat meer waarde te kunnen geven.

Klimaatadaptieve steden

De gebouwde woonomgeving is naast een accumulatie van tijdslagen en persoonlijke ervaringen ook een plek waar specifieke flora en fauna zich ontwikkelt en waar infra-, water- en afvalstromen samen komen. In steden en met name de stadsrand huist de hoogste biodiversiteit per vierkante kilometer. Tim ziet het koppelen van de klimaatopgave in de stad zoals het bufferen van water in de openbare ruimte als een kans om nieuwe waarde toevoegen aan de woonomgeving voor zowel mens als natuur en daarmee het woonklimaat voor eenieder te verbeteren.