• Locatie
  • Nederland
  • Periode
  • 1990 - heden

In de loop der jaren zijn er door heel Nederland projecten van H+N+S gerealiseerd. Van een aantal van deze projecten zijn door diverse fotografen prachtige luchtfoto's gemaakt. Bekijk op deze pagina de H+N+S projecten in vogelvlucht.

RWZI Hilversum

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Hilversum

Naast de oude RWZI – nu een nieuwe woonwijk in aanleg - is de nieuwe RWZI van Hilversum gebouwd. Een afgesloten terrein maar toch maakt het onderdeel uit van de omgeving. Het nieuwe terrein loopt naadloos over in het aangrenzende Goois Natuurreservaat. Bekijk hier het project >

RWZI Hilversum (foto: Siebe Swart)
RWZI Hilversum (foto: Siebe Swart)
RWZI Hilversum (foto: Siebe Swart)

Maasvlakte 2

Landschapsplan Maasvlakte 2

De doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam om met de uitbreiding van de Maasvlakte het havenareaal uit te breiden is gecombineerd met de realisatie van ruimte voor recreatie en nieuwe natuur. H+N+S maakte hiervoor het Landschapsplan. Bekijk het project >

Maasvlakte 2 (foto: Siebe Swart)
Maasvlakte 2 (foto: Siebe Swart)
Maasvlakte 2 (foto: Siebe Swart)

Nationaal Militair Museum

NMM Soesterberg

De tot voor kort nog hermetisch afgesloten Vliegbasis Soesterberg is sinds 2015 opengesteld voor het publiek. In het hart van de basis ligt nu een museum waarbij binnen- en buitenruimte naadloos in elkaar overgaan. Tijdens hun bezoek krijgen geïnteresseerden zowel de kans om meer te weten te komen over de Nederlandse krijgsmacht als de omringende nieuwe natuur. Bekijk hier het project >

Nationaal Militair Museum, Soesterberg (foto: Siebe Swart)
Nationaal Militair Museum, Soesterberg (foto: Siebe Swart)
Nationaal Militair Museum, Soesterberg (foto: Siebe Swart)

Jachthuis St. Hubertus

Herinrichtingsplan Jachthuis St. Hubertus

Aan het begin van de twintigste eeuw realiseerde het echtpaar Kröller-Müller op de Veluwe hun droom. De exclusieve buitenplaats van dit welgestelde paar is tegenwoordig opengesteld voor het publiek en onlangs is het Jachthuis zelf volledig gerenoveerd. H+N+S maakte het herinrichtingsontwerp van de tuinen en het park, waardoor bezoekers weer langs de vijvers kunnen wandelen, precies zoals de Nederlandse architect Berlage het honderd jaar geleden bedoelde. Bekijk het project >

Jachthuis St. Hubertus (foto: Siebe Swart)
Jachthuis St. Hubertus (foto: Siebe Swart)
Jachthuis St. Hubertus (foto: Siebe Swart)

Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal Nijmegen

Dit betreft het meest complexe project binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Een unieke opgave waarbij naast waterhuishoudkundige maatregelen, zoals de aanleg van een nevengeul met inlaatwerk, dijkverleggingen en natuurontwikkeling, drie nieuwe bruggen worden gebouwd. Bovendien komt er middenin de rivier een bewoond eiland te liggen. H+N+S vervulde de rol van coördinerend architect en was verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. Bekijk het project >

Ruimte voor de Waal Nijmegen (foto: Siebe Swart)
Ruimte voor de Waal Nijmegen (foto: Siebe Swart)
Ruimte voor de Waal Nijmegen (foto: Siebe Swart)

Buitenschot

Landartpark Buitenschot

In opdracht van Schiphol is door een multidisciplinair projectteam gewerkt aan een wereldprimeur. Een park dat bij de gratie van het door opstijgende vliegtuigen veroorzaakte laagfrequente grondgeluid bestaat. Het parklandschap draagt door zijn vormgeving bij aan een noemenswaardige reductie van de geluidsoverlast. Bekijk het project >

Buitenschot (foto: Siebe Swart)
Buitenschot (foto: Siebe Swart)
Buitenschot (foto: Siebe Swart)

Vogelvallei Maasvlakteplaza

Master- en inrichtingsplan Maasvlakteplaza

Waar Maasvlakte 1 en 2 elkaar raken ligt het complex van de Slufter. Oude kleirijpingsvelden en bezinkbassins zijn niet meer nodig. De vrijkomende ruimte krijgt een tweede leven als beveiligde truckparking plus een geheel vernieuwde vogelvallei. De ontwikkeling van de haven en de natuur gaan hier hand en hand. Bekijk het project >

Vogelvallei Maasvlakteplaza (foto: Paul Martens)
Vogelvallei Maasvlakteplaza (foto: Paul Martens)
Vogelvallei Maasvlakteplaza (foto: Paul Martens)

Geniepark

Geniepark Hoofddorp

De Stelling van Amsterdam is een oase van rust in de Amsterdamse metropoolregio, met bijzondere ecologische en cultuurhistorische waarde. De recreatieve potenties ervan wordt ook meer en meer ontdekt. Met het Geniepark wordt een belangrijke schakel aan deze ‘Stiltestelling’ toegevoegd. Bekijk hier het project >

Geniepark (foto: Siebe Swart)
Geniepark (foto: Siebe Swart)
Geniepark (foto: Siebe Swart)

Zandmotor

Zandmotor

Met de Zandmotor is een pilot uitgevoerd met het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand voor de Nederlandse kust. Na aanleg zal dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreiden langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Als één van de auteurs van het ‘Kustboekje’ (2006) was H+N+S al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het concept ‘zandmotor’. Bekijk het project >

Zandmotor (foto: Beeldbank Rijkwaterstaat)
Zandmotor (foto: Beeldbank Rijkwaterstaat)
Zandmotor (foto: Beeldbank Rijkwaterstaat)

Bypass Kampen

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

De aanleg van het Reevediep, een nieuwe rivierarm in de IJsseldelta bij Kampen, is één van de grootste Ruimte voor de Rivier projecten. Het Reevediep is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. H+N+S is sinds 2014 betrokken bij dit project: tot 2014 aan de zijde van Provincie Overijssel en projectpartners, en vanaf 2014 aan de zijde van Isala Delta, de combinatie die de plannen uitvoert. Bekijk het project >

Bypass Reevediep in aanleg (foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta)
Bypass Reevediep in aanleg (foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta)
Bypass Reevediep in aanleg (foto: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta)

De Centrale As Fryslân

Centrale As

De opgave voor het vormgeven van De Centrale As (N356) en de landschappelijke inpassing daarvan in het nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden hebben wij opgevat als een eigentijdse culturele opgave: ontwerpen aan zowel de kunstwerken en de weg zelf én ook aan het ‘ontvangende’ landschap eromheen. Bekijk het project >

De Centrale As Fryslân (foto: Aerovisio)
De Centrale As Fryslân (foto: Aerovisio)
De Centrale As Fryslân (foto: Aerovisio)

Meer weten? Wij hebben eraan gewerkt

Hank van Tilborg directeur, tuin- en landschapsarchitect
Simon Boterkooper Technisch tekenaar

Gerelateerd

Project

H+N+S Projectoverzicht

Nieuws

Fietstocht langs diverse projecten

29 augustus 2016