bezoek kwekerij Heem

Vlak voor de vakantie bezocht een delegatie van de ontwerpers van H+N+S de kwekerij van Heem® in Overberg. Op de kwekerij zijn we ontvangen en rondgeleid door Gert-Jan Koopman. Hij houdt zich dagelijks bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. Onder de naam Heem brengt Gert-Jan met zijn collega’s natuur letterlijk dichtbij, in onze directe leefomgeving. De afgelopen twintig jaar heeft hij zich vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling van natuurlijke, inheemse, kruidenrijke vegetaties.

Nieuws 25 augustus 2016, Overberg

Heem wil bijdragen aan de natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als het landschappelijke gebied. Dit kan door het benutten en verder uitbouwen van bestaande ecologische structuren, maar ook door het zinvol integreren van natuurontwikkeling in groenvoorzieningen. Rekening houdend met de gebruiksfunctie van een gebied en de doelstelling van de opdrachtgever past Heem natuurlijk groen toe. Daarbij staat Heem voor het inzaaien van inheemse soorten die van nature in een bepaald gebied voorkomen. Onderzoek bewijst namelijk dat inzaai de natuurlijke ontwikkeling van een gebied versnelt en aantrekkelijke vegetaties oplevert. Vanwege die duurzaamheid gebruikt Heem uitsluitend streng geselecteerde en aantoonbaar inheemse zaden.

Gert Jan Koopman ligt de Heem filosofie toe in de kwekerij

Kortom, Heem is leverancier van kennis en ervaring op het gebied van natuurontwikkeling. Heem adviseert, realiseert en beheert. Het doel is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. De kern van de visie en aanpak van Heem is kennis. Kennis van vegetaties en kennis van de samenhang tussen de leefgemeenschappen van flora en fauna. Juist door deze kennis kunnen de doelstellingen van opdrachtgevers gerealiseerd worden. Want de juiste vegetatie vormt de juiste habitat voor bepaalde soorten vlinders, vogels of andere diersoorten. De daarvoor benodigde inheemse zaden worden door Heem onder strikte condities op de eigen kwekerij vermeerderd. Het draait bij al de activiteiten om unieke kennis en ervaring. Daarom geeft Heem garantie op het eindbeeld van de projecten die worden begeleid.

Heem vermeerdert de zaden van meer dan honderdvijftig inheemse plantensoorten zelf op eigen kwekerijen. De belangrijkste kwekerij is die in Overberg. Hier wordt geëxperimenteerd en geoogst voor projecten. Alleen origineel Nederlands, inheems materiaal waarvan de vindplaats is vastgelegd, wordt gebruikt voor vermeerdering en uitzaaiing. Dit is een waarborg voor hoogwaardige zaden die de concurrentie met een storingsvegetatie aankunnen.

In ons terreinontwerp voor de RZWI in Hilversum is een HEEM-vegetatie gerealiseerd.

Voor meer info over Heem