DENKEN+DOEN+LATEN 30 jaar H+N+S

Donderdag 15 april vond de officiële uitreiking van het H+N+S jubileummagazine plaats! Het is een uitgave die getuigt van 30 jaar geduldig en zorgvuldig sleutelen aan het landschap in het tijdsgewricht 1990-2020. Met het 30-jarig bestaan van H+N+S als aanleiding kijken we gezamenlijk met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en oud-medewerkers naar de oogst en de ontwikkeling van het vak en onze beroepspraktijk.

Nieuws 21 april 2021, Amersfoort

Met Plan Ooievaar had H+N+S Landschapsarchitecten ruim dertig jaar geleden een vliegende start. Sindsdien speelt het bureau een toonaangevende rol in de Nederlandse landschapsarchitectuur. De ontwerpen getuigen veelal van een dieper inzicht en een verder reikend perspectief. Onze verhouding tot de natuur en hoe we omgaan met het water zijn daarbij belangrijke accenten.

In de loop van zijn dertigjarige bestaan is het ‘denkbureau’ meer en meer ook een ‘maakbureau’ geworden, over de volle breedte van het vak. Wat bleef is de combinatie van fundamentele kennis en inspirerende nieuwsgierigheid. Zo gaan in het ontwerp voor de Tweede Maasvlakte functionaliteit en natuurbeleving samen op, biedt een radicale wegverplaatsing in Leuven ruimte voor het weldadige Park Belle-Vue, geven nieuwe dijkvormen een passende impuls aan de gebiedsontwikkeling langs de Maas, en is woningbouw een aanwinst in een volkstuinencomplex in Alkmaar. 

 

Park Bellevue (foto Hans van der Meer)

In dit bijzondere magazine zijn – met medewerking van Hans van der Meer en Siebe Swart – ruim dertig gerealiseerde projecten vastgelegd in tekst en beeld. Pagina’s met altaarvouw maken je als lezer deelgenoot van het landschap. Marieke Berkers interviewde de oude en de nieuwe directie over wat hen drijft en Tijs van den Boomen schreef op basis van rondetafelgesprekken met opdrachtgevers, oud-werknemers, samenwerkingspartners en observanten over drie decennia van denken, doen en laten.

 

Bestel hier een exemplaar van het jubileummagazine, zowel in Nederlands als Engels verkrijgbaar.