Natuur + netwerk

H+N+S sluit zich aan bij NatuurPro

Als eerste ontwerpbureau heeft H+N+S Landschapsarchitecten zich deze maand aangesloten bij netwerkorganisatie NatuurPro. De partners van NatuurPro zetten zich in voor een optimale invulling van natuur in Nederland, iets waar H+N+S zich sinds de oprichting van het bureau hard voor maakt.

Nieuws 9 november 2018, Amersfoort

Systeembenadering 

H+N+S benadert het ontwerpen aan onze natuurlijke omgeving vanuit een systeem- en procesdenken dat de complexiteit van ecosystemen probeert te doorgronden. Hiervoor is kennis nodig over de biotische en abiotische lagen van het landschap. Om die kennis zo integraal mogelijk te verweven met onze ontwerpen werken we al jaren samen met adviseurs van partners zoals HEEM, Koninklijke Ginkel Groep en Buiting Advies. 

Nationaal Militair Museum in Soesterberg, gerealiseerd in samenwerking met o.a. Buiting Advies
Een delegatie van H+N+S op bezoek bij de kwekerij van HEEM. Zadenmengsels van HEEM zijn gebruikt voor RWZI Hilversum
Bloemrijk grasland kort na oplevering van RWZI Hilversum. Konklijke Ginkel Groep adviseerde over ecologie
RWZI Hilversum vijf jaar na oplevering
Visualisatie van de cafetaria bij nieuwe huisvesting RIVM. H+N+S tekende voor het buitenterrein van het gebouw

Natuurlijke kwaliteiten 

Een verdere intensivering van de samenwerking met deze partners onder de vlag van NatuurPro is in dat licht een logische vervolgstap. Daarnaast hecht H+N+S al sinds de oprichting ruim 25 jaar geleden zeer aan het goed inbedden van de natuurlijke kwaliteiten in haar plannen. Ook in dit opzicht past deze stap naadloos. 


Nieuwe coalities 

Nu we aangesloten zijn bij NatuurPro zal de samenwerking zich hopelijk verbreden naar de andere partijen die verenigd zijn in het netwerk. Deze zal bestaan uit samenwerkingen in projectverband, in steeds wisselende coalities, in zowel onderzoeksprojecten als concrete projecten gericht op uitvoering.  

Overzicht van de ecologische maatregelen rondom het nieuwe hoofdkantoor van het RIVM, i.s.m. o.a. Koninklijke Ginkel Groep. Het gebouw kreeg de BREEAM score 'Outstanding', als eerste PPS in Nederland

Kennis delen 

Daarnaast is het idee dat het netwerk van de Natuur Pro partijen als een soort kennisplatform gaat functioneren, waarbij de onderlinge kennis en ervaring van alle partijen, groene aannemers, ecologische adviseurs en ontwerpers wordt gedeeld en elkaar versterkt. Dit moet tot nog betere, rijkere plannen leiden en uiteindelijk tot een interessanter en bio-diverser Nederland! 

> Link naar het nieuwsbericht van NatuurPro

 

 

Naar de website van NatuurPro