Enthousiasmeren + Overtuigen

Maak kennis met Nikol Dietz

De directie van H+N+S bestaat vanaf 1 mei 2017 uit Nikol Dietz, Hank van Tilborg en Pieter Schengenga. Met het terugtreden van Jandirk Hoekstra is de laatste stap in de geleidelijke transitie vanaf 2011 gezet. Samen met ‘founding fathers’ Dirk Sijmons en Lodewijk van Nieuwenhuijze blijft Jandirk als adviseur aan het bureau verbonden. H+N+S introduceert Nikol Dietz, die sinds 1997 werkzaam is bij H+N+S en in 2011 tot de directie van het bureau is toegetreden.

Nieuws 15 mei 2017, Amersfoort

Nikol studeerde landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zij studeerde af op het project Grensmaas, waarvoor zij in 1997 bij de Archiprix de 1e prijs ontving. Van 1990 tot 1997 was zij werkzaam bij de gemeente Amsterdam waar zij inrichtings- en beleidsplannen voor de openbare ruimte maakte. Naast haar werkzaamheden bij H+N+S is Nikol gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de Wageningen Universiteit. Tot eind 2010 had zij zitting in de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Nikol is geregeld deel van jury's prijsvragen (o.a. Archiprix, Gouden Piramide), maar doet ook zelf graag mee aan ontwerpcompetities. In 2001 won zij de basisprijs bij de Prix de Rome.

Nikol presenteert haar ontwerp tijdens een informatieavond

Interview

Wie/wat heeft je geïnspireerd om landschapsarchitect te worden?

Eigenlijk ben ik min of meer toevallig met dit vak in aanraking gekomen. Ik was wel erg geïnteresseerd in ontwerpen in ruime zin, maar dacht daarbij eerder aan de kunstacademie of TU Bouwkunde. Door klasgenoten werd ik meegesleurd naar een open dag op Larenstein, waar ik voor het eerst hoorde over ontwerpen met beplanting en met de ‘dynamiek’ van het landschap en was meteen enthousiast. De combinatie boeide me. De opleiding zelf bleek behoorlijk ‘technisch’ en praktisch, maar door een vervolgopleiding aan de Academie van Bouwkunst, waar het ontwerpen centraal staat en door geweldige vakgenoten wordt onderwezen, vond ik mijn aanvankelijke enthousiasme terug en heb ik ruimschoots de gelegenheid gekregen me dit vak eigen te maken.

Wat is je sterkste kwaliteit als landschapsarchitect?

Ik zie vrij snel wat kansrijke oplossingen of richtingen zijn waarmee een ontwerp gestalte kan krijgen. Of de input nu komt uit een eigen analyse of uit studies of onderzoeken van anderen, het laten landen in mogelijke ruimtelijke concepten gaat me goed af. Ik durf op m’n gevoel te vertrouwen in het ontwerpproces en wacht niet te lang met het maken van keuzes en het doorhakken van knopen. Ongetwijfeld ook door de inmiddels opgedane ervaring.

Daarnaast visualiseer ik graag en schets ik veel. Dit is voor mij een manier om met een paar lijnen de essentie op papier te krijgen en snel tot de kern van een opgave of ontwerp te komen. Bovendien maken de schetsen ook voor anderen goed inzichtelijk wat je bedoeling is en komt een discussie of gesprek gemakkelijk op gang. 

Nikol en Frank schetsend aan het werk

Wat zou iedere landschapsarchitect moeten kennen of bezocht hebben en waarom?

Dat vind ik een moeilijke vraag, want ik zou zo een hele waslijst op kunnen noemen. Waar het om gaat is dat we een brede en open blik hebben, zowel op relevante ruimtelijke onderwerpen en opgaven als op inspiratiebronnen die ons bij het ontwerpen kunnen helpen. Vanzelfsprekend is het goed om veel projecten van collega’s en vakgenoten te bezoeken en je af te vragen waarom iets goed is en/of werkt (of waarom niet). Maar minstens zo belangrijk is het om tentoonstellingen te bezoeken, boeken te lezen, reizen te maken en dus over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. 

Waar ben je het meest trots op in je carrière en waarom?

Ik voel me altijd trots als een project gerealiseerd wordt en eruit komt te zien zoals we bedacht hebben. Dat gevoel is nog sterker als je na een paar jaar terugkomt en ziet hoe het gegroeid en in gebruik genomen is. Daar zit altijd een voorspelbare kant aan, die je van tevoren voor ogen hebt gehad, maar ook een onvoorspelbare kant. Hoe hebben de mensen zich de plek eigen gemaakt, hoe hebben de natuurlijke processen erop ingegrepen? Een mooi voorbeeld vind ik zelf de Rijnkennemerlaan in Leidsche Rijn. Inmiddels uitgegroeid tot een 4 kilometer lange monumentale laan op een plek waar eigenlijk niets kon, vanwege het enorme waterleidingtracé onder de grond. Eén van de weinige plekken in de verder vol geprogrammeerde buurt waar de bewoners de ruimte hebben om zelf van alles te organiseren, met als meest bijzondere activiteit het Rijnkennemerlaan-ontbijt met de langste ontbijttafel van Nederland.

De langste ontbijttafel van NL bij de Rijnkennemerlaan (foto: Ronald Correljé)

Ook trots ben ik op het door Dirk Sijmons geïnitieerde boek Landschap en energie en onderliggende studie kWu/m2, waar ik - met een heel team - een bijdrage aan heb geleverd, omdat het een zeer relevant thema betreft dat hiermee op de agenda is gezet. En tot slot natuurlijk, al is het dan wat langer geleden, op het winnen van de Archiprix en een derde plaats bij de Prix de Rome. Dit heeft me destijds veel zelfvertrouwen gegeven.

Wat is je toekomstvisie voor H+N+S?

Ik vind het voor H+N+S belangrijk dat we nieuwe relevante thema’s blijven opzoeken en vertalen naar ontwerpvraagstukken, zoals we dat met de thema's water, energie en cultuurhistorie eerder hebben gedaan. Het streven moet blijven om te werken aan deze thema’s waarbij idealiter de hele cyclus van onderzoek naar ontwerp en uitvoering doorlopen wordt, zodat een aanscherping op het thema ontstaat. Daarbij willen we dankbaar gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van de oud-directeuren Dirk, Lodewijk en Jandirk, die als adviseurs aan het bureau verbonden blijven.

Wat zijn volgens jou de grootste toekomstige uitdagingen voor de landschapsarchitectuur?

Op het moment van dit interview reis ik door Zweden en realiseer me daardoor eens te meer dat de hoofdopgave, in ieder geval in Nederland, is om goed en slim om te gaan met de beperkte ruimte die we hebben in onze dichtbevolkte delta. Daarom zijn we altijd op zoek naar het verbinden van de verschillende opgaven en proberen we daar op een zo goed mogelijke manier vorm aan te geven. Dit moet leiden tot een krachtig en veerkrachtig landschap en niet tot een compromislandschap. Wij zijn als landschapsarchitecten in staat om de vele opgaven en wensen te verbinden, te verbeelden en te verwerken tot één samenhangend ontwerp dat herkenbaar en inspirerend is en waar ruimte is voor iedereen.

Profielpagina Nikol