Koning neemt het Reevediep in gebruik

Zijne Majesteit de Koning neemt donderdagochtend 14 maart 2019 in Kampen officieel het Reevediep in gebruik. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker afgevoerd en zijn meer recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is bij de ingebruikname aanwezig.

Nieuws 28 februari 2019, Kampen

 

Tijdens het programma opent de Koning de sluisdeuren, waardoor IJssel en Reevediep worden verbonden. Aansluitend bekijkt de Koning ter plaatse het nieuwe deltagebied en krijgt hij uitleg over het belang en de uitvoering van het project. Vervolgens ontmoet hij bewoners, uitvoerders en mensen die vanuit Social Return on Investment (SROI) tijdens het project aan werk zijn gekomen.
 
Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel uitloopmogelijkheden te geven. De aanleg van het Reevediep is gecombineerd met een gebiedsontwikkeling, waarbij 350 hectare nieuwe deltanatuur is gerealiseerd. Door heel Nederland zijn op 34 plekken langs de grote rivieren maatregelen genomen. Het project in Kampen is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, in samenwerking met twaalf andere overheden in de regio, waaronder de gemeente Kampen.

In februari 2019 zijn er nieuwe luchtfoto’s gemaakt van het Reevediep, van het Drontermeer tot aan de IJssel. Nu de graafwerkzaamheden zijn afgerond is het waterpeil tussen de dijken verhoogd. Het beeld van een rivierarm met forse breedte komt nu nog beter tot expressie. Ook vallen door de hogere waterstand voor het eerst ook de kleine hoogteverschillen in het maaiveld op.

foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
foto’s: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Deel deze pagina

Deel deze pagina op LinkedIn