FIETSEN + BELEVEN

Fietssnelweg Assen-Groningen

Begin 2015 is het idee voor een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen verlenen actief medewerking. Nadat in 2016 een aantal creatieve bureaus hun eerste vrijblijvende ideeën / toekomstbeelden hebben neergelegd, is in 2017 een formele verkenning uitgevoerd; de zogenaamde Eindbeeldstudie. H+N+S heeft daarbij samengewerkt met het projectteam van de opdrachtgevers.

Aanleiding en ambitie

De initiatiefnemers en de gemeenten zien deze Fietssnelweg in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. De Fietssnelweg draagt bij aan de volgende ambities:

  • Goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen.
  • Stimuleren van een gezond leven.
  • Impuls voor de sector toerisme en recreatie.
  • Bijdrage aan een duurzame samenleving

Resultaat

Vier deelgebieden

In de eindbeeldstudie worden vier deelgebieden onderscheiden, elk met zijn eigen karakter. Elk deelgebied valt weer uiteen in deeltrajecten. De deelgebieden en deeltrajecten zijn hieronder weergegeven.

Overzicht deelgebieden

Tracé

De fietssnelweg is niet alleen een functionele route langs het Noord-Willemskanaal. Het wordt ook een herkenbare en aantrekkelijke route tussen Assen en Groningen: een waardevolle aanvulling op de andere routes over bestaande wegen en paden. Het is een beleving om de fietsnelweg in zijn geheel, of gedeeltelijk te volgen, of het nu gaat om functioneel (woon-werk-school) of recreatief gebruik. De condities voor de ontwikkeling van een eigen identiteit zijn gunstig: het kanaal met zijn lange rechtstanden, flauwe bochten, karakteristieke bruggen en sluizen biedt een goede basis.

Het pad wordt ontworpen en getraceerd vanuit een zo continu mogelijk herkenbaar profiel als basis: de loper. De kruising met andere wegen krijgt daarbij bijzondere aandacht. Constructies als onderdoorgangen, bruggen en andere inrichtingselementen vormen duidelijk een onderdeel van één familie. De ligging langs, en de hoogte ten opzichte van het water zijn inspiratiebron voor materiaal en vormgeving. Het fietspad zelf is eenvoudig.

Loper

De route van de fietssnelweg is herkenbaar als één continue ‘loper’. Dit uit zich door een eenduidig en herkenbaar profiel (breedte), het verhardingstype en belijningen en markeringen van het pad. Afhankelijk van de lokale situatie (inpassing en medegebruik) zijn verschillende profielen mogelijk. Ook afwijkende tracédelen zijn echter steeds herkenbaar als onderdeel van de continue loper. Naast een pad is de fietssnelweg ook een groene loper. Voorgesteld wordt om de bermen als één doorgaand bloemrijk lint te zien met natuurlijke kruidenvegetatie die verhevigt op bijzondere plekken en aansluitingen. We onderscheiden het basisprofiel voor een solitair vrijliggend fietspad (met eventueel lokaal medegebruik), een profiel voor gedeeld gebruik van een bestaande weg met autoverkeer. Voor een aantal situaties wordt naast mengen van auto’s en fietsers ook een parallel fietspad naast de rijbaan onderzocht. De Fietssnelweg is ook bedoeld voor de snelle E-bikes, de zogenaamde speed-pedelecs. We volgen daarbij huidige landelijke discussie over de positie met betrekking tot deze groep verkeersdeelnemers.

Beleving en gebruik

De fietssnelweg voert door het bijzonder fraaie landschap tussen Assen en Groningen. Het pad op de kanaaloever vormt als het ware een balkon vanaf waar dit landschap te beleven is. Van het stedelijke gebied in Assen, waar het water weer tot leven gebracht is, via het afwisselende en rijk beplante landbouwgebied richting het landschap van de Drentsche Aa richting Groningen. Het is nergens saai, het perspectief wisselt voortdurend en het landschap biedt volop interessante doorkijken.

Beleving en gebruik

De fietssnelweg voegt hier een bijzondere laag aan toe. Ten eerste biedt de fietssnelweg de gelegenheid om het kanaal en de kanaaloever in zijn geheel te gaan beleven. Bruggen en sluizen vormen markante punten op de route, verbonden door de kanaaloever met het pad en zijn bloemrijke bermen. Langs deze route is al heel wat te beleven: de bijzondere punten zijn op deze kaart in beeld gebracht. De fietssnelweg biedt de mogelijkheid om er nog heel wat toe te voegen: onderdoorgangen, landmarks en bijzondere brugconstructies vormen iconen,  vele aangename plekken zoals rustpunten en herkenbare oversteken en aansluitingen. De oude aanlegkades liggen nu nog verstopt, maar zijn straks uitstekend ontsloten en met elkaar verbonden. De inrichting van al deze plekken kan opgepakt worden met behulp van de set aan middelen die in de laatste paragraaf van deze rapportage op een rij gezet zijn. Op weg naar de fietssnelweg als herkenbaar en beleefbaar onderdeel van het landschap tussen Assen en Groningen.

Beeldkwaliteitsprincipes

Planning

  • 2015: Idee van de Fietssnelweg geïntroduceerd.
  • 2016: Visie op Fietssnelweg door 5 creatieve bureaus.
  • 2017: Verkenning in Eindbeeldstudie Fietssnelweg.
  • 2017: 4e kwartaal: start realisatie Fietssnelweg gedeelte Van Ketwich Verschuurlaan tot tunnel transferium Haren

Vanaf 2018 worden de resultaten uit de Eindbeeldstudie verder uitgewerkt voor besluitvorming door de gemeenteraden (en indien nodig de provinciale staten). Dit gebeurt met de betrokken belanghebbenden. Daadwerkelijke realisatie van de Fietssnelweg is afhankelijk van die besluitvorming en van de te doorlopen procedures.

Proces overzicht