Architectuur
Ruimte
Plein
Land
Erfgoed
Infrastructuur
Ontwikkeling
Duurzaamheid
Landschap
Water
Park
Stad
Cultureel
Inpassing
Natuur
Energie

H+N+S Landschapsarchitecten is een bureau voor landschapsarchitectuur waar ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek hand in hand gaan. Het bureau maakt innovatieve plannen voor de inrichting en het gebruik van de buitenruimte op alle schaalniveaus.

H+N+S streeft naar eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen voor de ingewikkelde vraagstukken van nu. Het bureau bouwt hierbij met gevoel voort op de landschappelijke ondergrond en de geschiedenis van de plek.

Nu te zien

Met ‘De boezem voor het voetlicht’ brengt H+N+S een ode aan de boezem van West-Nederland, een onderbelicht onderdeel van het watersysteem en een landschap van grote kwaliteit

Boezem
Voetlicht