Duurzaam + Transparant

Nieuwe huisvesting RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verhuist naar het Utrecht Science Park in Utrecht (De Uithof) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Een nauwe samenwerking tussen de teamleden van het consortium MEET heeft geleid tot een duurzaam, compact en transparant gebouw.

Aanleiding

Na afloop van de dialoogfase, waarbij drie verschillende teams een ontwerp maakten voor het nieuwe RIVM, kwam het consortium waar H+N+S deel van uitmaakte in 2013 als winnaar uit de bus. De bouw van het nieuwe instituut is gestart en zal medio 2025 zijn afgerond.

Resultaat

ontmoeting

Het gebouw biedt 80.000 m2 vloeroppervlak voor het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In het ontwerp wordt een heldere en open structuur voorzien met grote vides en atria, waarin samenwerking, kennisuitwisseling en ontmoeting worden gestimuleerd. Een derde deel van de nieuwbouw bestaat uit laboratoria. Alle kantoor- en laboratoriumwerkplekken liggen direct aan de gevel.

de kwaliteiten uit de omgeving opgetrokken in één doorlopend videstelsel

De grote videruimtes in de toren vormen de groene longen van het gebouw; ze creëren een aantrekkelijk binnenklimaat. Bovendien bieden ze ruimte voor aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplekken en, niet te vergeten, een groen uitzicht. De videtuinen weerspiegelen de omringende landschappen: de polder, het landschap van de Kromme Rijn en de binnenstad van Utrecht.

één instituut

Het nieuwe gebouw krijgt de uitstraling van een duurzaam en high-tech onderzoeksinstituut in een krachtige combinatie van een groen plintgebouw met transparante hoogbouw. In het plintgebouw hebben de entree en de fietsenstalling, de bijzondere voorzieningen (het restaurant, grand café en vergadercentrum) en de speciale laboratoria een plek.

Op de begane grondlaag is voorzien in drie buitenruimtes: de besloten restauranttuin aan de westgevel, het openbaar toegankelijke entreeplein met zitmogelijkheden aan de oostgevel en het halfoverkapte expeditiehof inclusief meetveld aan de zuidzijde. De meeste daken krijgen een groene invulling. Deze daken leveren een positieve bijdrage aan het energieverbruik en het CO2-gehalte, bieden een habitat voor vogels en insecten en houden tijdelijk het regenwater vast.

breeam

Duurzaamheid is een centraal onderdeel van het plan. Het ontwerp scoort maximaal op BREEAM eisen (certificaat Outstanding). De principes zijn o.a. zichtbaar gemaakt door de toepassing van groendaken en -gevels die een positieve bijdrage leveren aan het energieverbruik en het CO2-gehalte, een habitat bieden voor vogels en insecten en tijdelijk het regenwater vasthouden.

Met inhoudelijke bijdrage van voormalig medewerker Astrid Bennink.