Technisch tekenaar, systeembeheerder

Simon Boterkooper

Achtergrond

Simon studeerde voor vakbekwaam hovenier aan het Groen College in Boskoop van 1992 tot 1996 met bijzondere interesse voor het vak plantenkennis. In 2001 rondde hij zijn studie af aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp voor Tuin- en Landschapsinrichting, studierichting Civiele Techniek met de afstudeeropdracht: A2 kanaalzone - Ontwerp voor ecologische natuurontwikkeling in een strook tussen Den Bosch en Rosmalen doorsneden door de verlegging van de Zuid-Willemsvaart. Direct na het afstuderen is Simon bij H+N+S Landschapsarchitecten in dienst getreden om de CAD en GIS projecten te ontwikkelen. Door het gemak waarmee Simon met computers kan werken worden ook werkzaamheden verricht voor grafische opmaak en ook serverbeheer is onderdeel van zijn taak als systeembeheerder.

Simon is graag in de wijdse natuur of (rand)stedelijk groen en legt deze als amateurfotograaf ook veelvuldig vast.

Aandachtsvelden

Ontwerp Buitenruimte

 • Ter Borch, Masterplan woonwijk Tynaarlo, Tynaarlo
 • Dommeltuinen, inrichting van tuinen en omgeving Van Abbe Museum, Eindhoven
 • Ecopark Eschmarke, Enschede
 • Ontwerp ‘Rondje Sloterplas’, Sloterpark, Amsterdam
 • Inrichtingsplan Westpolder Bolwerk, Berkel & Rodenrijs
 • Parkontwerp Amaliapark, Leidsche Rijn - Utrecht
 • Omgevingsplan buitenruimte ‘Groenzone’, Berkel & Rodenrijs
 • Volkstuinencomplex Overdie, Alkmaar
 • Herinrichting boulevard en raadhuisplein, Alblasserdam
 • Herinrichten winkelpromenade en Groenmarkt Tiel
 • Landschapsplan Businesspark Arnhem (Arnhems Buiten)
 • Landschaps Ontwikkelings Plan Renkum
 • Kustvisie Zuid-Holland
 • Oosterwijk Oost raamwerk
 • Ontwerp en uitwerkingen bedrijventerrein Green Park Aalsmeer
 • Centrumgebied Boxtel
 • RWZI Hilversum
 • Aanpassing markt Boxtel
 • Nationaal Militair Museum
 • Tuin Museum Naturalis
 • Centrumplan NP De Hoge Veluwe

Cultureel Erfgoed

 • Herstructurering Linie, Den Helder
 • Herinrichting Jachthuis St. Hubertus, Nationaal Park de Hoge Veluwe
 • Park Lefortovo Moskou
 • Citadelpark Gent

Infrastructuur

 • Landschapsplan en vormgevingsplan De Centrale As, Friesland
 • Landschapsplan ViA15
 • OV-hub Maasvlakte
 • Inpassingsplan N69
 • Dijkversterking Tiel-Waardenburg
 • Ringpark Zuid Antwerpen

Water en Ruimte / Natuurontwikkeling

 • Ruimte voor de Waal Nijmegen
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum