IJzeren Rivier + Bastions

Park Belle-Vue, het sluitstuk van masterplan Leuven

De stationsomgeving van de stad Leuven, België, heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Park Belle Vue was het sluitstuk van dit proces en werd als wedstrijd door de Vlaams Bouwmeester uitgeschreven. H+N+S landschapsarchitecten won deze wedstrijd in 2008 met het ontwerp Park aan de IJzeren Rivier.

Het nieuwe park onderscheidt zich van andere bestaande parken in Leuven door zijn unieke ligging aan het spoor, tussen de binnenstad en Kessel-lo. Het spoor is in het plan beschouwd als IJzeren Rivier en ingezet als kwaliteit om tot een bijzonder parkontwerp te komen. De belangrijkste ingreep was het verleggen van de drukke Martelarenlaan naar de spoorwegkant en het half-verdiept aanleggen hiervan. Het park is boven alles een ontspannen afronding van de wijk Kessel-Lo.

Het ontwerp legt een sterke groene basis neer zonder dwingende programma invulling.

Het ontwerp is sterk en flexibel genoeg om de wisselende programma-behoefte in de toekomst op te vangen. Groene ontwerpmiddelen zoals een gemoduleerd maaiveld en beplanting (tuinenstrip) vormen daarom de belangrijkste ingrediënten. Deze middelen worden ingezet om optimaal te profiteren van de bijzondere afmetingen: 750m lang, maar slechts 50m breed.

Naast de groene accenten op de koppen, kent het park ook twee stevige stenen accenten: de bastions. Deze liggen op de kruispunten van verschillende routes uit de omgeving en vormen interessante ontmoetingsplaatsen.

Fietsverbinding

Het winnende ontwerp voor het park is na de gewonnen prijsvraag uitgebreid met de aanleg van een regionale fietsroute. De aanleg van het park, de herziening van de verkeerscirculatie in de aanliggende wijken en de aansluiting op de drukke Tiensesteenweg boden een unieke kans voor het gelijktijdig realiseren van deze route.

De recent aangelegde fietsroute is een nog ontbrekende schakel in het bestaande fietsnetwerk en biedt de kans om belangrijke groengebieden in de omgeving van Leuven te verbinden. Zo is ‘park Belle-Vue’ uitgebreid met een fietsroute tot aan de Abdij en omstreken en is zo een waardevolle recreatieve en functionele infrastructuur toegevoegd.

In het park is de route vormgegeven als een ‘parkweg’ en kruist in een tunnel de drukke Tiensesteenweg. Hierna vervolgt de fietsroute zijn weg ingesneden in het spoorwegtalud. Ze sluit hierbij aan op twee bestaande, echter onderbenutte fiets- en voetgangersbruggen over het spoor. De route in het spoorwegtalud is zo vormgegeven dat het door zijn verzonken ligging de privacy van de aangrenzende woningen respecteert. Door de wisselende hoogteligging en inplanting ontstaat er een interessante beleving op de spoorwegbundel en de omgeving.

Leuven won de Vlaamse fietsinfrastructuurprijs 2021 voor de herinrichting van de Martelarenlaan in Park Belle Vue.

INHOUDELIJKE BIJDRAGE

Voormalig medewerker Claire Laeremans