directeur, landschapsarchitect

Nikol Dietz

Zij werkt aan projecten die uiteenlopende kanten van het vakgebied belichten; o.a. tuin- en parkontwerp, masterplannen voor stedelijke ontwikkellocaties, landschapsvisies, regionale plannen en infrastructurele projecten. De laatste jaren zijn daar projecten met het accent op (duurzame) energie en energietransitie bijgekomen.

Achtergrond

Nikol studeerde landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zij studeerde af op het project Grensmaas, waarvoor zij in 1997 bij de Archiprix de 1e prijs ontving. Van 1990 tot 1997 was zij werkzaam bij de gemeente Amsterdam waar zij inrichting- en beleidsplannen voor de openbare ruimte maakte.

Sinds 1997 werkt Nikol bij H+N+S, waar zij zich ontwikkelde tot senior landschapsarchitect. Eind 2011 is zij toegetreden tot de directie van H+N+S.

Aandachtsvelden

Groen in de stad

Nikol werkt aan tal van projecten die inzetten op een groenere stad. Soms gaat het om bestaand groen dat wordt opgewaardeerd, zoals bij de inrichtingsplannen voor Arnhems Buiten . Maar vaker betreft het een nieuwe groene toevoeging aan de stad. De ziekenhuistuin van Rijnstate (Arnhem), het nieuwe park Belle Vue in Leuven en het Amaliapark in Leidsche Rijn zijn hier voorbeelden van. Aan masterplannen werkt ze met dezelfde intentie, bijv. de Wagenwerkplaats als thuisbasis van H+N+S en Green Park Aalsmeer.

Inpassing grootschalige infrastructuur

Landschappelijke inpassing van grootschalige infrastructuur is een ander aandachtsveld van Nikol. Zo werkte zij aan de tracébepaling en inpassing van de N69 in Brabant en aan de inpassingsvisie N31 ‘Haak om Leeuwarden’ , een opgave die weer leidde tot het landschapsplan Leeuwarden west met bijbehorende inrichtingsplannen voor de dorpen Ritsumasyl, Deinum en Marsum. Onlangs nam zij deel aan de tender voor Knooppunt Hoevelaken en aan de inpassing van de Westelijke Ontsluitingsweg in Amersfoort.

Duurzame energie en landschap

Nikol heeft een bijzondere interesse in het vormgeven aan de energieopgave. Ze droeg bij aan de publicatie van het boek ‘Landschap en energie, ontwerpen voor transitie’ en heeft altijd wel een ontwerpopgave m.b.t. energietransitie onder haar hoede. Voorbeelden zijn de ruimtelijke visie windenergie E40-zone (België) en het toekomstperspectief ruimte en energie voor de provincie Zuid-Holland. Momenteel werkt zij aan het project Energielinie.

Nevenactiviteiten

Naast haar werkzaamheden bij H+N+S is Nikol gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de Wageningen Universiteit. Tot eind 2010 had zij zitting in de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Af en toe neemt zij deel aan een jury (o.a. Archiprix, Gouden Piramide) en aan prijsvragen. In 2001 won zij de basisprijs bij de Prix de Rome.

Meegewerkt aan deze projecten