Lege laan + Waterleiding-buizen

Rijnkennemerlaan in Leidsche Rijn

De Rijnkennemerlaan in Leidsche Rijn is het gevolg van twee waterleidingbuizen van de Waterleidingmaatschappij, die in de grond zijn gelegd in een twintig meter brede zone van zakelijk recht. In de Ontwikkelingsvisie is een 35 meter brede zone vrijgehouden van bebouwing.

© Hans van der Meer

De Rijnkennemerlaan is opgevat als een oneindige lege laan: een vizier op de horizon. Het perspectief wordt aan weerskanten ingekaderd door een rij Italiaanse populieren, die onverstoorbaar de woonwijken van verschillende signatuur doorsnijden. Het fietspad is een kaarsrechte lijn, aan de noordoostkant naast het middendeel gelegd. Binnen het profiel van 35 meter zijn alleen voorzieningen voor wandelaars en fietsers; het autoverkeer kruist alleen de laan. Daarmee is de Rijnkennemerlaan het langste Wielrij- en Wandelpark van Nederland.

Plankaart en doorsnede Rijnkennemerlaan

Het gedeelte bovenop de waterleidingbuizen is op het aanwezige peil gelaten. De ophoging naar de hoger gelegen bebouwingsranden is vormgegeven met een hol geprofileerd gazon; het effect van een verrekijker wordt daarmee vergroot. In het voorjaar zorgen duizenden bloeiende ‘crocussen’ voor een verrassend beeld.

Het holle grasveld met de populierenrijen en het fietspad met een aanliggend voetpad vormen de continu doorgaande elementen van het ontwerp. In de randen kunnen voetpaden, speelplekken, pleinen en watergangen aansluiten op deze vaste elementen van het profiel. Het gebruik van de grasbaan kan veel rijker en onvoorspelbaarder zijn: een landingsbaan voor miniatuur vliegtuigjes of een oefenterrein voor één-tweetjes zonder medespeler.

Het Rijnkennemerlaanontbijt © Ronald Correljé Fotografie