Helende omgeving + Bosgebied

Master- en beeldkwaliteitsplan Rijnstate

Doel van het masterplan is kwaliteit toe te voegen aan het Rijnstate Ziekenhuis en haar directe omgeving. Het plan vormt het kader voor het later op te stellen bestemmingsplan en voor verdere detailuitwerking in concrete bouw- en inrichtingsplannen.

Aanleiding

Het masterplan voor het Rijnstate terrein is opgesteld vanwege de beoogde uitbreiding van het hoofdgebouw, de realisatie van een nieuw kantoorgebouw en uitbreiding van de parkeervoorzieningen. Met het masterplan wordt verder verbetering van de openbare en collectieve ruimte en inpassing in het landschap beoogd, alsmede verbetering van het watermanagement van het terrein.

We zullen Rijnstate letterlijk en figuurlijk groener maken

De directe omgeving van Rijnstate met zijn boscomplexen en parken op de Veluwezoom zoals de oude zandgronden en het glooiende reliëf dienen als inspiratie voor de herinrichting. Het ziekenhuisterrein word aan alle kanten met de omgeving verbonden door het groener in te richten en nieuwe routes en zichtlijnen naar de omgeving te creëren. Rijnstate zal ingericht worden volgens het 'healing environment' principe, dat er vanuit gaat dat de natuur een positief effect op de gezondheid en herstel van patienten heeft.

Aanpak

Integrale werkwijze

Het masterplan is opgesteld door H+N+S i.s.m. Philip Vencken, Gijs Baks en Philomene van der Vliet. Arjan van Timmeren is aan het ontwerpteam toegevoegd om het aspect duurzaamheid vanaf het begin in het masterplan te implementeren. Grontmij is in de loop van het proces aangehaakt om onderzoek te doen naar de verkeersafwikkeling en om de ontwikkelde parkeermodellen te onderzoeken en te verbeteren.

Werksessies

Gedurende het proces hebben ateliers en werksessies plaatsgevonden met opdrachtgever en gemeente, waardoor er een intensieve afstemming is geweest. Ook zijn een aantal bewonersavonden en bijeenkomsten van de klankbordgroep georganiseerd om draagvlak voor het masterplan te creëren.

Masterplan Rijnstate

Resultaat

Bebouwing

In een prettig gebouw in een mooie omgeving voelen mensen zich beter en genezen ze sneller. Dat is de filosofie achter de ‘healing environment’. Naast een prettig verblijfsklimaat in de buitenruimte levert een aantrekkelijk gebouw met een goed interieur een belangrijke bijdrage aan de ‘healing environment’.

Minder is meer

Het plan streeft een rustiger beeld van de bebouwing na door de uitbreidingszones te concentreren in herkenbare massa’s die het gebouw een duidelijke oriëntatie geven. Daarnaast wordt de steenachtige uitstraling van het gebouw verzacht door een landschappelijke inrichting van terrassen en binnentuinen, waarmee de verbinding met de landschappelijke omgeving van het ziekenhuis wordt gelegd.

Groene route

De parkeerplaatsen worden grotendeels in een ondergrondse garage met een groene daktuin geplaatst. Door een slimme indeling van de resterende parkeervakken ontstaat er ruimte voor een brede groene route via het parkeerterrein naar het sportvelden complex. Een royale trap nodigt patiënten en personeel uit om verder de bosrijke omgeving in te gaan.

Beeldkwaliteit

In het beeldkwaliteitdocument worden uitspraken gedaan over ontwerpprincipes, materialisering en principe detaillering van de verschillende onderdelen die bij de buitenruimte aan de orde zijn, zoals verhardingen, meubilair, beplantingen, verlichting, gebouwde objecten en bewegwijzering. Ook is in dit document meegenomen hoe om te gaan met kunst in de buitenruimte.

Fasering

Het masterplan en het beeldkwaliteitsplan bieden kwalitatieve kaders aan voor de lange termijn ontwikkeling van Rijnstate. Om te komen tot een realistische en geïntegreerde aanpak voor realisatie van deze visie, is het proces in een aantal fasen opgeknipt waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

Meer info >