architect

Jutta Raith

Als architect ontwerpt zij bouwkundige elementen die het grotere landschappelijk verhaal ondersteunen. Naast het ontwerpwerk is de tweede passie van Jutta het verbeelden ervan. Zij heeft een eigen handschrift waarmee ze de kern van een plan helder en verleidend kan communiceren zoals in de visie voor de Haarlemmertrekvaart.

Achtergrond

Na het behalen van haar gezellenbrief als meubelmaker studeerde Jutta bouwkunde aan de Universiteit Wuppertal en de TU Delft. Tijdens de studie liep zij stage bij O.M.A in Rotterdam en Rkw in Düsseldorf. In 1999 behaalde zij haar master bouwkunde aan de TU Delft met het ontwerp van een stationsgebied. Sindsdien is Jutta als architect werkzaam bij H+N+S.

Jutta heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig werkende architect en landschapsontwerper op het vlak van projecten in de kleine en middenschaal zoals tuin- en parkontwerpen, te weten park Bellevue, Citadelpark , Park Buitenschot , Dumontplein. Evenals masterplannen voor stedelijke uitbreidingen (Masterplan Rijnstate, Cultuurhistorische as Boxtel) en landschapsvisies als Gebiedsvisie Kinderdijk , Landschapsplan Centrale As , Inpassingsvisie Houtribdijk , Ideeënronde Fietssnelweg , Recreatieve ontwikkelingen Vlieland .

Aandachtsvelden

Inpassing recreatieve netwerken

Jutta is altijd op zoek naar het ideale wandel- of fietsrondje om een gebied voor de gebruiker beleefbaar te maken. Jutta ontwerpt graag de routing door een gebied. Hierbij werkt zij door tot de materialisering van de padenstructuur. Haar uitdaging is dat de routes landschappelijk en cultuurhistorisch goed in het gebied verankerd zijn. Ze moeten een verhaal vertellen en de materialen moeten zich vanzelfsprekend in de omgeving voegen. Zo heeft Jutta gewerkt aan het recreatieve netwerk van Ooijen Wanssum, het verlichtingsplan van I-Lent , diverse recreatieve ontwikkelingen op Vlieland, de inpassing van de voetgangersbrug De Trintel en een ecologische verbinding in de Oostvaardersplassen.

Kunstwerken

Vanzelfsprekend houdt Jutta zich binnen het bureau bezig met projecten waar meubilair en kunstwerken mee-ontworpen wordt, zoals bruggen, steigers, parkmeubilair en kleine gebouwde voorzieningen. In het verleden heeft Jutta onder meer aan het parkmeubilair van het Bolluca River Park in Turkije en het Amaliapark ontworpen. Recent is zij bezig met de bruggen van de Middentocht in het Greenpark Aalsmeer. Een aantal bruggen over de Machinetocht in hetzelfde plangebied zijn al gerealiseerd. Hierbij werkt Jutta voor de engineering samen met Arcadis. Haar uitdaging is om geen losstaand object maar een landschappelijk verankerd en mooi ingepast kunstwerk met een sobere detaillering te realiseren. Een bijzondere opgave was het ontwerpen van een wegkapelletje voor de heilige Christophorus in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Beeldkwaliteit

Behalve in het zelf ontwerpen van kunstwerken heeft Jutta ruime ervaring in het opstellen van beeldkwaliteitsplannen voor kunstwerken en landschappen. In het verleden heeft Jutta beeldkwaliteitsregels voor de bruggen in Ter Borch, de duinviaducten op de Maasvlakte 2, de bruggen van Nesselande in Rotterdam en de Stelling van Amsterdam opgesteld. Recent heeft zij regels voor een nieuwe brug bij de sluisomgeving te Deinum getekend.

Illustratie

De tweede passie van Jutta is naast het ontwerpen het helder verbeelden van al dan niet tot het detail uitgewerkte ontwerpen. Zij tekent vogelvluchten en impressies op een strip-achtige en monochrome manier. Jutta verbeeldt als illustrator ruimtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard.

Nevenactiviteiten

Naast haar werkzaamheden bij H+N+S heeft Jutta haar eigen illustratiestudio, waar zij met passie impressies, vogelvluchten, infographics en whiteboard-animaties tekent. Hier maakt zij uitvindingen die ook haar werk bij H+N+S verrijken.