Brug + Waterval

De bruggen in Lilleakerbyen

Een dubbel gekromde brug over een waterval gebouwd van natuurstenen blokken met in het midden een sluitsteen laat de waterval Fåbrofossen in volle glorie stralen en laat de wilde natuur de stad instromen. Door de oude constructies in de rivier op te schonen en het tracé terug te leggen gaat de waterval weer een visuele hoofdrol spelen in de beleving vanuit de deels vernieuwde stedelijke omgeving.

Aanleiding

Ontwikkelaar Mustad Eiendom plant verschillende nieuwe bruggen langs de Lysakerelven als onderdeel van de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied. Deze bruggen zijn bedoeld om het gebied beter te verbinden, als herkenningspunt te dienen en de natuurbeleving langs de rivier te versterken. Elke brug wordt gezien als een unieke uitdrukking, afgestemd op de omgeving om het karakter van het gebied te versterken. H+N+S heeft samen met NEXT architects met veel plezier aan twee locaties voor bruggen gewerkt, helaas zijn ze niet geselecteerd. Hier willen wij graag alsnog onze favoriet voorstellen, ook al wordt hij niet gebouwd.

Visie

De Lysakerelven vormt een landschappelijke en ecologische structuur van formaat, die de uitgestrekte en rijk beboste Oslomarka verbindt met het Oslofjord. Binnen het stedelijke weefsel bleef de rivier met zijn oevers gelukkig behouden. Ze brengt de stad rechtstreeks in contact met de omgeving, draagt bij aan de oriëntatie en geeft daarmee betekenis aan het verstedelijkte landschap. De smalle doorsnede van het rivierdal en diverse menselijke interventies uit het verleden maken de rivieromgeving echter kwetsbaar. Een goed ontwerp voor verdere stedelijke ontwikkeling begint daarom volgens ons met een goed ontwerp voor de rivier: herkennen, veiligstellen, waar nodig opschonen en waar mogelijk uitbreiden van het natuurlijke rivierlandschap. Het ontwerp van stedelijke openbare ruimte en bebouwing moet hier vervolgens op reageren. Het resultaat is een brugontwerp dat sterk verankerd is in de context van beide locaties.

In de huidige situatie is de voetgangersbrug aan de technische damconstructie gekoppeld en loopt recht over de waterval. Vanaf het uitkijkplatform beneden zie je de waterval en een hoeveelheid, deels verouderde, constructies. Dit doet afbreuk aan de natuurlijk schoonheid van de waterval. Wij maken een brugontwerp waarin de waterval weer de hoofdacteur in de omgeving is. Dit kan worden bereikt door de dam en de brug te ontkoppelen, de te vernieuwen damconstructie zo minimaal mogelijk te houden en de rotsformatie weer dominanter aanwezig te laten zijn.

Door de nieuwe brug in een vanzelfsprekende bocht uit het pelgrimspad aan de Oslokant voort te laten komen en in een bocht op afstand noordelijk van de waterval over de Lysakkerelven naar de overkant te laten lopen wordt de waterval vrijgespeeld en kan als zelfstandig landschapselement beleefd worden.